Simpozion în onoarea Profesorului Cornel Moraru

În cadrul conferinţei internaţionale Integrarea europeană - între tradiţie şi modernitate, organizată de Facultatea de Ştiinţe şi Litere din cadrul Universităţii „Petru Maior", va avea loc, în 22 octombrie, de la ora 10.30, Simpozionul de literatură română în honorem prof.univ.dr. Cornel Moraru şi va fi lansată cartea Cornel Moraru. Critică şi raţionalitate (Editura Arhipelag XXI, 2015), coordonator: Iulian Boldea. Manifestarea este organizată de Universitatea „Petru Maior", Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Departamentul de Filologie, Institutul de Studii Multiculturale Alpha, Revista „Vatra" şi Editura Arhipelag XXI. Cornel Moraru (n. 24 octombrie 1943, la Pietrari, jud. Vâlcea) este un important critic literar şi eseist. A efectuat studii universitare de filologie (1961-1966) şi filosofie (1967-1974). A susţinut doctoratul în filologie, cu teza Lucian Blaga, Convergenţe între poet şi filosof (1999). A fost profesor de limba şi literatura română la Liceul „Radu Negru" din Făgăraş (1966-1979), lector şi apoi conferenţiar dr. la Universitatea „Transilvania" din Braşov (1993-2001), profesor universitar dr. la Universitatea „Petru Maior" (din 2004). Este conducător de doctorat. A debutat publicistic în paginile revistei „Vatra", în anul 1972, cu un eseu. A deţinut rubrici în revistele „Vatra", „Flacăra", „Astra", „Viaţa Românească", „Discobolul". A fost redactor (1979) şi redactor-şef al revistei „Vatra" (1983-2008) şi director de onoare al revistei „Vatra". A deţinut, o perioadă, funcţia de consilier-şef la Inspectoratul pentru cultură Mureş. Este coautorul Dicţionarului Scriitorilor Români (coordonatori: Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu) şi la alte numeroase volume colective. Primeşte premii ale Uniunii Scriitorilor din România (filiala Târgu-Mureş) şi ale unor reviste şi asociaţii culturale. A obţinut Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer (2000). Cetăţean de onoare al municipiului Târgu-Mureş (2002). Cărţi publicate: Semnele realului. Secţionări critice convergente, 1982; Textul şi realitatea, 1984; Obsesia credibilităţii, 1996; Constantin Noica - monografie, 2000; Titu Maiorescu - monografie, 2003; Lucian Blaga - monografie, 2004; Lucian Blaga. Convergenţe între poet şi filosof, 2005. Despre Cornel Moraru, criticul literar Al. Cistelecan scria: „Într-un stil de o maximă transparenţă şi de o ostentativă simplitate, desprins parcă din Cezar, cu formulări laconice şi cu fraze contrase la minimum, Cornel Moraru este un spartan al expresivităţii critice, cultivând judecata gravată în pregnanţele conciziei. Textele sale au ritmul egal al aserţiunilor comprimate ascetic în propoziţii principale, fiecare idee sau observaţie strângându-se într-un rând. Calea dreaptă spre structura şi semnificaţiile operei e monitorizată, la rândul ei, de un concept literar care-şi trage argumentele din estetică şi filosofie. Căci, Cornel Moraru e unul dintre puţinii noştri critici care aşează cu naturaleţe literatura într-o perspectivă mai amplă a ideii; unul dintre puţinii cărora referinţele filosofice le vin firesc în sprijin."

 

Lasă un comentariu