23-24 octombrie 2015, Elita istoricilor, reunită la Târgu-Mureş!

Vineri, 23 octombrie 2015, la Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu-Mureş, a avut loc deschiderea festivă a Sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice „Istorie, societate, cultură, identităţi", organizată de Muzeul Judeţean Mureş - Departamentul Istorie, reunind personalităţi de marcă din domeniul cercetării istorice, din ţară şi din străinătate.

Cuvântul de bun venit a fost rostit de directorul adjunct al Muzeului Judeţean Mureş, dr. Virgil Pană, manifestarea bucurându-se de participarea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, dl Ovidiu Dancu, şi a directorului Direcţiei de Cultură Mureş, dr. Nicolae Băciuţ.

Comunicările ştiinţifice, abordând teme pe de interes major şi, nu de puţine ori „delicate" şi controversate, ale istoriei şi istoriografiei transilvane şi naţionale, vor fi publicate în Anuarul Marisia de studii şi materiale istorice, editat sub egida Muzeului Judeţean Mureş.

Evenimentul - afirma vicepreşedintele CJ Mureş - se înscrie în contextul mai larg al unei toamne mureşene bogate, plasată sub semnul excelenţei, prin manifestările de ţinută pe care oraşul le-a găzduit şi cărora prezenţa istoricilor, „această elită de excepţie", le conferă un plus de anvergură şi prestanţă.

Condiţia cercetătorului şi calitatea cercetării - observa, la rândul său, dr. Nicolae Băciuţ - reprezintă, prin ele însele, teme şi provocări deloc de neglijat, statuând nevoia de specialişti în cercetare, într-o epocă în care internetul, spaţiul internautic în general, este „cotropit" de cercetători fără vreo calificare şi fără vreo altă abilitate decât cunoştinţe de manipulare în materie de „copy-paste", lansând informaţii contradictorii, date eronate, mesaje ciuntite şi departe de adevăr, ce pun în dificultate atât pe cercetătorul onest, cât şi publicul receptor.

În cadrul lucrărilor în plen, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, de la Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureş, a prezentat comunicarea Despre ideea de naţiune la 1900, iar prof. dr. Alexandru Porţeanu, de la Academia Română a conferenţiat despre Întâmpinarea Centenarului Marii Uniri. Problematica şi rolul arhivelor în cercetarea istorică a fost abordată de prof. dr. Liviu Boar, directorul Arhivelor Naţionale - Mureş, iar conf. univ. dr. Corina Teodor, de la Universitatea „Petru Maior", l-a evocat pe Dionisie Decei, „un protopop greco-catolic al Mureşului, aproape uitat".

Lucrările sesiunii au continuat pe secţiuni, abordând tematici generoase şi variate, susţinute de prestigioşi cercetători din Bucureşti, Timişoara, Deva, Turda, Oradea, Constanţa, Chişinău, Sfântu Gheorghe, Alba Iulia, Sibiu, Topliţa, Sighişoara, Târnăveni.

 Manifestarea a inclus, de asemenea, prezentarea unor volume, publicaţii şi albume de specialitate, moderatori fiind dr. Ioan Lăcătuşu şi dr. Gina Boda.

 

Lasă un comentariu