Pavăză întru libertate şi dăinuire

La Cimitirul Eroilor Sighişoara, „de pe Chip", a avut loc ceremonialul dedicat Zilei Armatei Române, drept pentru care armata îmbracă haine de sărbătoare, aduce un pios omagiu eroilor neamului, cei care s-au jertfit pentru eliberarea pământului strămoşesc, comemorare la care au participat militarii Batalionului 72 Apărare CBRN „Negru Vodă" în fruntea cărora se află vrednicul comandant col. Viorel Bălăceanu, urmat de oficialităţile municipale printre care primarul interimar Ionel Gavrilă însoţit prof. dr. în istorie Nicolae Teşculă, Aurelian Bădulescu - Inspector Protecţie civilă, Ionela Balaş (singurul consilier municipal local prezent la eveniment). Au fost prezenţi şefii unor instituţii locale de stat: Poliţie Naţională, Poliţie locală, Pompieri, Jandarmerie. Premergător acestei mari sărbători, în incinta unităţii militare a avut loc un colocviu pe tema contribuţiei militarilor români în lupta dusă pentru dezrobirea ţării în cea de a doua conflagraţie mondială. Ceremonialul Zilei dedicate Armatei Române a început cu Onorul Militar dat comandantului garnizoanei de Garda Batalionului  72 Apărare, urmat de intonarea Imnului de Stat concomitent cu arborarea pe catarg a drapelului - mândrul tricolor. Părintele protopop Ovidiu Dan a oficiat serviciul religios, un moment de sfântă rugăciune, dând slavă şi mărire celui care prin bunătatea şi mărinimia Lui, a aşezat sufletele de elită a eroilor Neamului nostru Românesc în raiul Mântuirii şi neuitării.

Cu acest prilej primind de la prietenul meu, poetul Mircea Dorin Istrate, un poem dedicat „În onoarea Armatei Române" i-am înmânat părintelui protopop poezia, care cu adâncă emoţie a dat glas gândurilor înmănuncheate în cuvânt şi vers ales, peste morminte răsfirate, precum un balsam pe sufletele lor şi ale noastre, celor prezenţi. „Sfinţi avem să umplem raiuri, şi-ncă tot ar mai rămâne/ Cât să aibă fiecare de-un altar de-nchinăciune/ Ei sunt cei care-ntr-o clipă pentru ţară s-au jertfit/ Ca să-i facă măreţie şi s-o urce-n nemurit" (Din poezia „Ai noştri sfinţi"). Ceremonialul a continuat cu alocuţiuni dedicate Zilei Armatei Române, momente sărbătoreşti pline de evocări, luând cuvântul Ionel Gavrilă - interimarul primar, spunând printre altele: „prin acţiunile de eroism şi dăruire ale ostaşilor români, Transilvania a fost reîntregită, iar în fiecare an la 25 octombrie se aniversează Ziua Armatei Române, o zi în care gândurile noastre se îndreaptă cu recunoştinţă spre ostaşii care şi-au jertfit viaţa pentru generaţiile viitoare". Directorul Muzeului de Istorie Sighişoara, prof. dr. Nicolae Teşculă, în alocuţiunea ţinută, a reliefat însemnătatea zilei de 25 octombrie, la împlinirea a 71 de ani de la eliberarea ultimei palme de pământ românesc, în urma celui de-Al Doilea Război Mondial. O acţiune în forţă a glorioasei Armate Române care a reuşit prin lupte, jertfă şi eroism, să pună capăt consecinţelor nefaste ale Diktatului de la Viena. Comandantul garnizoanei Sighişoara, colonel Viorel Bălăceanu, a dat citire mesajului transmis de Mircea Duşa - Ministrul Apărării Naţionale. Cu această ocazie comandantul Batalionului 72 Apărare a acordat două Certificate de apreciere şi câte o plachetă, drept preţuire, domnului viceprimar Ionel Gavrilă, cât şi directorului Muzeului de Istorie Sighişoara - Nicolae Teşculă. La finalul ceremonialului au avut loc depuneri de coroane la Monumentul Eroilor Neamului din partea unor instituţii publice din Municipiul Sighişoara.

Lasă un comentariu