Zi de hram la Biserica Mănăstirii „Sf. Mare Mucenic Dimitrie - Izvorâtorul de Mir" Sighişoara

Sfânta mănăstire, la data de 26 octombrie a fiecărui an îşi prăznuieşte hramul ce poartă cu cinste şi adâncă iubire numele „Sfântului Mare Mucenic Dimitrie - Izvorâtorul de Mir". Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul dr. Laurenţiu Streza - Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, alături de un sobor de preoţi avându-i alături pe: arhimandritul Ghelasie Ţepeş - Stareţul mănăstirii, părintele protopop dr. în Teologie Ovidiu Dan, înconjuraţi de brâul călugărilor dedicaţi lui Hristos, preoţii acestei frumoase şi binecuvântate mănăstiri, căutată cu neostoită râvnă de credincioşi însetaţi de cuvânt dătător de plinire, onorând cu prezenţa preacuvioşiei lor sfânta zi de sărbătoare, preoţii din parohiile risipite în mai întreg protopopiatul Sighişoarei, remarcându-l pe iubitorul întru Hristos părinte Ionică Pop, ctitor al celor două preafrumoase biserici din satul Agrişteu şi Filitelnic, aparţinătoare de comuna Bălăuşeri. Biserica a devenit neîncăpătoare, cât şi curtea sfintei mănăstiri datorită numărului mare al acelora ce-L doresc pe Hristos. La final de Liturghie cuvântul de învăţătură din predica Înaltpreasfinţitului Mitropolit Laurenţiu Streza, a înrourat balsamic inimile credincioşilor, prilej de luare aminte, spunând la adresa bisericii noastre drept măritoare: „pe lângă sărbătorile închinate Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a Maicii Domnului, este rânduit în calendar să se cinstească sfinţii îngeri deopotrivă cu sfinţii pe care Dumnezeu i-a ales pe pământ pentru căL-au urmat pe El. În prima categorie a sfinţilor pomeniţi în calendar se află martirii, mucenicii, cei care şi-au dăruit propria lor viaţă Mântuitorului Iisus Hristos, printr-o mărturie puternică în ciuda tuturor promisiunilor, făgăduinţelor şi şanselor pe care lumea li le-a pus în faţă, alegându-L pe Dumnezeu, Creatorul - Făcătorul cerului şi al pământului, pe Dumnezeu Mântuitorul". Înaltpreasfinţia Sa, Laurenţiu Streza, a vorbit despre călătoriile misionare ale Sfântului Apostol Pavel, ca şi ale celorlalţi sfinţi apostoli care şi-au îndeplinit misiunea, precum Sfântul Apostol Andrei, ajuns în zona Dobrogei, aducându-ne astfel credinţa adevărată apostolică, directă, spunând: „noi nu am fost încreştinaţi de misionari trimişi mai târziu, ci am primit această credinţă curată direct de la Sfântul Apostol Andrei. Un alt sfânt, un alt martir care şi-a dat viaţa pentru Hristos, înainte ca Sfântul Constantin cel Mare să dea libertate creştinilor prin Edictul de la Milano, este Sfântul Dimitrie, pe care mănăstirea de lângă Sighişoara îl prăznuieşte ca protector. Cu acest prilej de cinstire a hramului sfintei mănăstiri, a fost adusă o mică părticică din moaştele Sfântului Dimitrie, trupul său frumos mirositor din care izvorăşte mir este păstrat până astăzi la Tesalonic într-o biserică, anume ridicată în cinstea lui, şi de unde toţi credincioşii din întreaga lume primesc acest scump balsam, aceastămireasmă duhovnicească, care nu este altceva decât darul Lui Dumnezeu, care ni se transmite nouă, ni se împărtăşeşte nouă prin aceşti jertfelnici martiri". Aşa cum spunea Înaltpreasfinţitul Mitropolit „nu mulţimea minunilor trebuie să ne impresioneze, şi nu este de folos dacă ţinem absolut minte câte minuni a făcut un sfânt sau altul, important este să înţelegem că niciodată Dumnezeu nu rămâne dator pentru că, oricât de mică ar fi jertfa noastră pe care i-o aducem Lui nu rămâne nerăsplătită. Şi prima jertfă pe care trebuie să i-o aducem, care este şi o poruncă, este de a-L propovădui, de a-L vesti, de a-L mărturisi pe Hristos, prin propria noastră viaţă. Mărturisim prin slujbele noastre, îl preamărim pe Dumnezeu cinstind pe sfinţi, dar întorcându-ne acasă noi trebuie să continuăm starea liturgică la care ne-am aflat. Bucuria împărtăşirii cu Hristos, bucuria unirii cu cel care s-a jertfit pentru noi, jertfa sfântului Dimitrie în care este cuprinsă jertfa tuturor sfinţilor, Sfânta Împărtăşanie ne obligă pe noi să avem mare grijă de propria noastră viaţă". Totodată a fost adusă la mănăstirea de la Sighişoara o părticică din moaştele Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, bucurie împărtăşită de toţi credincioşii ortodocşi închinători, întru comuniunea cinstirii sfântului ierarh. La adresa marelui ierarh Şaguna, Înaltpreasfinţia Sa Laurenţiu Streza spunea căa fost un om al păcii, al înţelegerii şi iubirii între oameni, amintindu-le credincioşilor îndemnul Sfântului Andrei Şaguna „Fiţi pe pace, aveţi-vă bine, nu vă sfădiţi!". Sărbătoarea Hramului sfintei mănăstiri s-a încheiat cu o binecuvântată agapă în care cei veniţi de departe cât şi cei de aproape au fost îndestulaţi cu bucate alese, având fiecare dintre cei prezenţi un cuvânt de mulţumire la adresa preabunului părinte arhimandrit Ghelasie Ţepeş, cel care împreună cu cinul monahal, ajutat de o mână de credincioşi, s-a îngrijit de bucatele alese, având impregnată pe chipu-i serafic lumina blândeţii, acea neostoită iubire de Hristos şi a Lui Maică rugătoare, plinitoare a atâtor cereri.

Lasă un comentariu