Ce lecție a primit un rege de la un hoț

Doritor să afle toate tainele furatului, nu pentru a se apuca de această meserie, ci ca să poată împărți mai bine dreptatea, un rege l-a chemat la el pe un hoț vestit și i-a cerut să-i dea lecții. Omul s-a arătat peste măsură de mirat, ba chiar s-a supărat.

- Eu, hoț? Cine ți-a spus o asemenea minciună? Am trăit cinstit de când mă știu: cum să-ți dau lecții de furat? Spunând fără încetare că este nevinovat și arătându-se indignat de răutatea vecinilor săi, care-l pârâseră, firește, pentru a-i strica bunul nume, omul a fost lăsat să plece. Nu trecuseră decât câteva clipe de la plecarea lui și regele a băgat de seamă că-i lipsea de pe deget un inel scump. A poruncit ca omul să fie prins și cercetat, dar inelul nu a fost găsit; poate că găsise răgazul să-l dea vreunui tovarăș. De această dată, fiindcă-l jignise pe rege, omul a fost aruncat în închisoare, urmând să fie tras în țeapă chiar a doua zi. Seara, regele nu izbutea să adoarmă. Avea mustrări de cuget, gândindu-se la omul care spusese că este nevinovat, mai întâi când îl chemase la palat, apoi când fusese dus la temniță. În toiul nopții, regele s-a sculat și a coborât în închisoare. S-a strecurat înăuntru pe furiș, ca o umbră, și l-a auzit pe prizonier, singur în celula întunecată, rugându-se cu râvnă, plângând încetișor și spunând ce mare nedreptate i se făcuse. Regele – pe care omul nu-l putea zări – a plecat tot pe furiș, precum venise, adânc mișcat, și a hotărât să-i dea drumul, fiind încredințat de nevinovăția lui. Apoi a adormit. A doua zi, omul a fost eliberat și dus în fața regelui. Și-a trecut repede o mână peste alta și a scos la iveală inelul. L-a apucat cu două degete și i l-a înmânat, cu toate semnele de supunere și respect. Peste măsură de uimit, regale l-a întrebat de ce se purtase astfel.

- Mi-ai cerut să te învăț, i-a spus hoțul. Iată prima lecție: un hoț trebuie să se poarte întotdeauna ca și cum ar fi un om cinstit, care ascultă de lege și de credință. Iat-o și pe a doua: trebuie neapărat să spună că este nevinovat, chiar atunci când nu mai are nicio scăpare. Când vrei să te învăț a treia lecție?

Orice asemănare cu realitatea noastră, este pur întâmplătoare!

Lasă un comentariu