Al 18-lea strigăt al „Îngerului"

Distribuie pe:

La Editura Eurocarpatica din Sf. Gheorghe, în cadrul colecţiei „Profesioniştii noştri", a apărut recent volumul „Profesioniştii noştri 18. Valentin Marica la 65 de ani", ediţie îngrijită de Ioan Lăcătuşu şi Ligia - Dalila Ghinea. Înainte de prezentarea succintă a volumului menţionat, se impun câteva precizări referitoare la colecţia în care acesta a apărut.

Astfel, în anul 2010, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, împreună cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan", sub patronajul Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop al Covasnei şi Harghitei, IOAN SELEJAN, azi Mitropolit al Banatului, şi-a propus să cinstească acele personalităţi care au desfăşurat o rodnică activitate pe tărâmul istoriei şi al culturii naţionale, nutrind ca, în felul acesta, să pună în valoare modele profesionale autentice, pentru generaţiile actuale şi cele viitoare. Acesta este adevăratul scop pentru care, în cadrul Editurii Eurocarpatica, s-a născut ideea de a realiza o colecţie care să poarte generic titlul: Profesioniştii noştri.

Aşa cum rezultă din programul iniţiatorilor, noua colecţie îşi propune să fie „o publicaţie care trebuie să dăinuie", având şi alte obiective generoase, precum: circumscrierea într-un proiect coerent şi consecvent a unui grup profesional preocupat de problematica atât de complexă a românilor din Transilvania şi, în mod deosebit, a celor din Arcul Intracarpatic; promovarea elitelor profesionale cu performanţe deosebite în sfera cultural-ştiinţifică, obţinute prin cercetarea istoriei şi a culturii româneşti din Transilvania şi valorificarea editorială sau prin mass-media a acestora; propunerea de modele profesionale de urmat pentru cercetătorii din tânăra generaţie, prin prezentarea de secvenţe semnificative din viaţa şi activitatea celor pe care urmează să-i înlocuiască în timp. Privind dintr-o altă perspectivă, acest proiect editorial se doreşte a fi o dovadă de aleasă şi sinceră preţuire a valorilor autentice, „pentru ca întâlnirea cu normalitatea să nu se lase prea mult aşteptată."

În cei cinci ani, de la apariţia primului volum dedicat distinsei cercetătoare sibiene, Ana Grama, în colecţia Profesioniştii noştri au apărut următoarele volume dedicate unor personalităţi importante din jud. Mureş: veteranilor arhivisticii româneşti, dr. Ioan Ranca şi dr. Liviu Boar, precum şi publicistului şi cărturarului patriot Lazăr Lădariu; din jud. Harghita: silvicultorului, cinegeticianului şi conf. universitar Ion Micu, jurnalistului şi scriitorului Ilie Şandru, iar până la sfârşitul anului curent, urmează să apară volumele dedicate juristului şi omului politic Valer Dorneanu, născut în Bilbor şi prof. Doina Dobreanu, din Subcetate; din jud. Covasna: profesorului, publicistului şi esperantistului Mihai Trifoi şi profesorului universitar, jurnalistului şi poetului Ioan Ciurea-Weidner (stabilit în Germania); din jud. Alba: profesorului şi arhivistului Ioan Pleşa; din jud. Bacău, profesorului şi arhivistului Dumitru Zaharia, în curs de editare aflându-se volumul dedicat arhivistului şi istoricului Vilică Munteanu; din jud. Braşov, regretatului cercetător, etnomuzicolog şi compozitor Constantin Catrina; din jud. Cluj: cunoscutului cercetător dr. Gelu Neamţu, de la Institutul de Istorie „George Bariţiu"; din Bucureşti: prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu, fost director general al Arhivelor Naţionale, prof. ing. Nicolae Noica, fost ministru al Amenajării Teritoriului, în pregătire aflându-se volumul dedicat cunoscutului istoric Alexandru Porţeanu.

Însumând, rezultă că, în cei cinci ani de la înfiinţare, în cadrul colecţiei Profesioniştii noştri vor apărea peste 20 de volume, ceea ce vorbeşte de la sine despre valoarea proiectului nostru. Aceste volume şi cele pe care sperăm că le vom edita în anii viitori, parafrazându-l pe Nicolae Iorga, vor vorbi, peste ani, „că am fost şi cum am fost".

Un asemenea volum îl dedicăm acum, la împlinirea a 65 de ani, distinsului poet, publicist şi profesor, omului de cultură şi spirit românesc, Valentin Marica, personalitate binecunoscută şi apreciată în Transilvania şi în întreg spaţiul românesc, pentru prestaţia sa de înaltă ţinută intelectuală şi pentru implicarea benefică în promovarea culturii şi a spiritualităţii româneşti.

Cartea dedicată Domniei Sale reprezintă un gest ce exprimă gratitudinea şi respectul pentru profesorul, publicistul, poetul, editorul şi omul de cultură, Valentin Marica la acest ceas de frumos bilanţ al vieţii sale. Prin condeiul unor cunoscuţi intelectuali din întreaga ţară, scriitori, critici literari, publicişti, profesori, preoţi, foşti colegi şi colaboratori, este prezentat portretul profesional şi moral al distinsului cărturar, a cărui personalitate complexă rezultă din numărul şi conţinutul referinţelor, mesajelor şi cuvintelor de apreciere cuprinse în volum.

Trebuie să mărturisim faptul că, atunci când i-am adresat domnului Valentin Marica propunerea de a-i dedica volumul de faţă, răspunsul afirmativ s-a lăsat aşteptat mult timp. Până la urmă, la insistenţele noastre, domnul Valentin Marica a fost de acord să pornim la drum, propunându-ne propria-i viziune privind structura şi conţinutul volumului.

Primul semnal încurajator l-am primit atunci când am transmis adresele prin care solicitam unor distinşi intelectuali, prieteni şi colaboratori ai cărturarului Valentin Marica, colaborarea la redactarea volumului, şi când, ne-au impresionat răspunsurile prompte şi deosebit de expresive primite, adeziunea totală şi entuziastă faţă de necesitatea apariţiei unui volum omagial dedicat profesionistului şi omului Valentin Marica la împlinirea vârstei de 65 de ani. Pentru exemplificare, câteva dintre acestea răspunsuri, le-am reprodus în Cuvintele lămuritoare ale cărţii.

Volumul de faţă păstrează structura întregii colecţii, dar cuprinde şi aspecte specifice care îşi propun să surprindă selectiv din tezaurul de înţelepciune şi spirit românesc acumulat, de-a lungul anilor, de Valentin Marica, în interviurile realizate cu mari personalităţi ale culturii româneşti sau în subiecte predilecte de cercetare literară.

În capitolul întâi, intitulat Mesaje, cuvinte de apreciere şi evocări, sunt redate peste 40 de mărturii care vorbesc despre personalitatea unui om de cultură de o distincţie intelectuală aparte, dar şi despre omul de înaltă nobleţe sufletească, care a inspirat generaţii de intelectuali. Valentin Marica este, într-adevăr, un model prin atitudinea sa de Om vertical al Cetăţii, pe care te poţi bizui, la bine şi la greu, prin caracterul său integru şi alesele trăsături ce ies în evidenţă pregnant, omenia, cinstea, generozitatea, modestia şi marea sa iubirea faţă de semeni, faţă de limba şi cultura română. De remarcat, valoarea intelectuală, profesională şi umană a semnatarilor acestor mărturisiri, ceea ce reprezintă o mare bogăţie a omului şi familiei Valentin Marica, acumulată într-o viaţă de om.

Capitolul II, intitulat Scriitorul şi opera este cel mai extins şi consistent, reprezentând peste trei sferturi, din întreaga carte. Şi în acest caz, îngrijitorii volumului au primit un sprijin deosebit din partea celui omagiat. O primă dificultate a reprezentat-o selectarea şi cuprinderea textelor ce au apărut în prezentul volum, dintr-o cantitate impresionantă de materiale de cea mai bună calitate; stabilirea unui raport echilibrat, între textele scrise de Valentin Marica şi cele despre Valentin Marica, renunţarea la editarea unui C.D. cuprinzând crâmpeie din emisiunile realizate de Valentin Marica, în decursul anilor, existente în fonoteca Radio Tg.-Mureş,

Parcurgerea biografiei, bibliografiei, referinţelor, fragmentelor epistolare ale autorului omagiat ne îndreptăţeşte să afirmăm, cu toată convingerea, că expresia „o viaţă de om dedicată culturii româneşti", este pe deplin îndreptăţită în cazul de faţă. Ne aflăm în faţa unui cărturar român care a străbătut, în lung şi în lat, toată Ţara Românească şi mai ales Transilvania; a înregistrat mărturii sonore despre evenimente importante şi personalităţi reprezentative ale culturii, ştiinţei şi vieţii publice româneşti contemporane. În acest context, remarcăm valoarea documentară a fotografiilor redate în volum şi cea umană, de o sensibilitate şi o înţelepciune aparte, a scrisorilor mamei celui omagiat, inspirat redate în facsimile, în paginile cărţii.

Volumul prezintă biografia unui cărturar autentic a cărui operă este formată din mii de pagini, note, comentarii, eseuri, însemnări, reportaje, interviuri, dezbateri, unele cuprinse în volumele sale de publicistică, eseuri, critică literară şi de poezie, atât de bine primite de publicul iubitor de cultură şi recompensate cu numeroase premii.

În capitolul III, sunt redate studii de istorie şi cultură românească, purtând semnătura unor cercetători recunoscuţi pentru profesionalismul lor.

La împlinirea a 65 de ani de viaţă, Valentin Marica prezintă cititorilor un bilanţ rodnic, moştenirea sa spirituală fiind formată din lucrări perene, care ocupă un loc distinct în zestrea culturală românească şi în patrimonial literaturii contemporane. Alături de opera scrisă, va rămâne, în fonoteca de aur a Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv a Studioului Regional de Radio Târgu-Mureş, vocea sa inconfundabilă, în dialog cu tot ceea ce a avut mai reprezentativ cultura românească, în această perioadă, mărturii peste timp ale dăinuirii româneşti, în vremuri de mari frământări şi schimbări sociale

Aşa cum s-a subliniat în paginile volumului, Valentin Marica s-a realizat plenar şi multilateral şi datorită soţiei sale, Emilia, caracterul puternic, statornic şi jertfelnic din dreapta sa, care l-a sprijinit cu încredere, cu dăruire şi cu pasiune, în tot ceea ce a realizat, inclusiv pentru depăşirea marilor încercări ale vieţii.

De un real folos, în redactare, ne-au fost numerele din revista „Vatra veche" dedicate poetului, publicistului şi omului de cultură Valentin Marica, la împlinirea vârstei de 60, respectiv 65 de ani, apărute prin grija distinsului poet, publicist şi editor Nicolae Băciuţ, prietenul de o viaţă al lui Valentin Marica şi al familiei sale, materialele apărute în „Cuvântul liber", publicaţie care promovează, de atâţia zeci de ani, istoria şi identitatea românească, avându-l la „cârmă" pe cunoscutu-l şi apreciatul jurnalist şi patriot român, Lazăr Lădariu, un alt prieten statornic al lui Valentin Marica, celelalte reviste de cultură din întreaga ţară, la care Valentin Marica a colaborat.

Îngrijitorii volumului mulţumesc, totodată, celor care, cu generozitate şi cu o admirabilă disponibilitate sufletească, au contribuit la editarea acestei frumoase şi valoroase cărţi, care însumează peste 800 de pagini, dedicată omagierii Omului şi Profesionistului Valentin Marica, la împlinirea vârstei de 65 de ani.

În numele îngrijitorilor volumului, îi dorim domnului Valentin Marica, din toată inima: La mulţi ani! Multă sănătate şi multe împliniri alături de minunata sa familie şi de numeroşii prieteni, multă putere de muncă şi inspiraţie, pentru a putea continua, în noua etapă a vieţii, realizarea tuturor proiectelor generoase, aflate în laboratorul de cercetare asiduă şi de creaţie literară.

 

Lasă un comentariu