Compensarea pagubelor cauzate de seceta din acest an

În Monitorul Oficial nr. 798, din 27 octombrie 2015, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă, scopul actului normativ fiind acordarea de compensații producătorilor agricoli afectați grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie - septembrie 2015.

Beneficiari ai ajutoarelor sunt producătorii agricoli care își desfășoară activitatea în producție agricolă primară, respectiv producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; producători agricoli persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: să dețină proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 și 20 octombrie 2015, conform legislației pentru situațiile de urgență, semnat de membrii comisiei și în care să fie înscrise cel puțin informații privind cultura, suprafața calamitată, precum și procentul de calamitare de peste 30%; să fie înregistrați în evidențele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.

Se acordă plăți compensatorii pentru pierderile de venit survenite la culturile de porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreț, pășuni și fânețe.

Ajutorul de stat reprezintă o plată compensatorie care acoperă cel mult 20% din pierderea de venit de 100% aferentă culturilor, plată compensatorie diferențiată în funcție de procentul de calamitare înscris în procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor și de categoria beneficiarului.

Cererile de acordare a ajutorului de stat se depun la APIA, până la data de 30 noiembrie 2015, însoțite de documentele menționate în actul normativ. După aprobarea cererii, sumele cuvenite se virează în conturile solicitanților de către APIA. 

Lasă un comentariu