Drumul Ungheni – Târnăveni va fi modernizat

În cadrul şedinţei din 29 octombrie 2015, consilierii judeţeni au aprobat documentaţia şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare DJ 151B şi DJ 142 Ungheni (DN 15) - Târnăveni (DN 14A)", tronsoane ce se regăsesc în totalitate pe teritoriul administrativ al judeţului Mureş. Specialiştii au constatat că structurile rutiere de pe cele două tronsoane prezintă o stare tehnică precară, ce se manifestă prin degradări şi gropi în îmbrăcăminte, cedări şi alunecări ale platformei drumului, şanţuri degradate şi colmatate, podeţe insuficiente, starea tehnică necorespunzătoare a podului de pe pârâul Cerghid şi a celui de peste râul Târnava Mică etc.

Potrivit variantei agreate de consilieri, vor fi modernizate 18 staţii pentru transport public (câte două în fiecare localitate traversată de drumurile modernizate: Ungheni, Cerghizel, Cerghid, Târnăveni, Seuca, Găneşti, Abuş, Mica, respectiv câte una la acces parc auto Sânpaul şi intersecţia DJ 142 cu DJ 151B), se vor realiza trotuare pe o lungime de 2,15 km, se vor monta parapeţi de siguranţă pe o lungime de 2,55 km şi se vor realiza consolidări de versanţi pe zona extravilan Mica. Modernizarea sistemului rutier în extravilane este proiectată pentru două benzi de circulaţie având partea carosabilă de 7 metri lăţime, benzi de încadrare de 0,50 m şi acostamente de 0,50 m pe fiecare parte a carosabilului, iar în intravilan sunt prevăzute două benzi de circulaţie având partea carosabilă de 6 metri lăţime.

Se apreciază că în urma realizării lucrărilor de modernizare propuse, circulaţia rutieră şi pietonală pe cele două tronsoane se va desfăşura în condiţii mult îmbunătăţite din punct de vedere al suprafeţei de rulare, al vitezei reale de deplasare, al siguranţei circulaţiei şi al sistematizării şi preluării apelor pluviale. Nu în ultimul rând, circulaţia va fi uşurată prin eliminarea cât de mult posibil a zonelor înguste, în urma refacerii profilelor transversale şi printr-o semnalizare corespunzătoare a circulaţiei rutiere.

Proiectul constituie obiectul unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, fiind inclus pe lista de proiecte prioritare ale ADR Centru. Are o valoare totală de 27.000 de euro, durata de realizare a obiectivului de investiţii fiind estimată la 34 de luni, din care 24 de luni -durata de execuţie a lucrărilor de modernizare a celor două tronsoane.

Lasă un comentariu