ASTRA TÂRNAVELOR – model de luptă pentru apărarea neamului

Ne bucură mult că Despărţământul ASTRA Sângeorgiu de Pădure îşi respectă promisiunea de a tipări semestrial câte un număr din revista ASTRA TÂRNĂVELOR. Prin aceasta se demonstrează că românii adevăraţi sunt oameni serioşi şi îşi respectă cuvântul.

Ţinutul Târnavelor este unul dintre locurile mirifice ale României, atât prin frumuseţile naturale lăsate de Dumnezeu pentru Grădina Maicii Domnului, cât şi prin bogăţia faptelor de istorie ce au avut loc pe aceste meleaguri de-a lungul vremurilor. Sunt locuri în care istoria se împleteşte cu legenda. De aceea, această revistă trebuie să rămână în continuare un dăngănat de clopot care să trezească din amorţire pe românii de pe aceste meleguri şi, nu numai.

Orice activitate a ASTREI trebuie să fie de tip genezic, fiecare sfârşit de acţiune trebuie să devină un nou început. înaintaşii au pus la baza Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român o temelie puternică, pe care se pot reclădi instituţii, în pas cu vremurile de azi conform cerinţelor actuale, fără a se lua totul de la început.

În istoria poporului român Asociaţiunea - ASTRA este un model nemuritor al progresului şi prosperităţii prin cultură, al ieşirii românilor în universalitate, al luptei dârze pentru adevăr, al generozităţii faţă de semeni.

Credinţa ei în neam, în tradiţia spirituală a strămoşilor şi în puterea de muncă a românilor, când sunt bine coordonaţi, face din ea un model şi un simbol unic.

Este o datorie sfântă a celor de azi de a ne reaminti de înaintaşi, pentru a învăţa din faptele şi realizările lor în scopul pregătirii viitorului pentru urmaşi. Din testamentul înaintaşilor rezultă că nu avem dreptul să jertfim viitorul poporului pentru desfătarea unor indivizi, ci trebuie să folosim forţele sufleteşti ale conştiinţei şi răspunderii etnice pentru apărarea neamului şi ţării. Astăzi, o revistă, ca să fie apreciată, trebuie să aibă o putere mare de penetrare a opiniei publice, având efect de armă în luptele de orice nuanţă, atât pentru interesele particulare ale grupurilor, cât şi pentru cele generale ale statelor.

În aceste vremuri, o revistă este văzută ca mijloc de propagandă culturală, ca armă de apărare în luptele pentru interesele naţionale. De aceea, revista ASTRA TÂRNAVELOR trebuie ca pentru locuitorii Văilor Târnavelor să fie mijloc de educaţie naţională, de învăţătură, de îndrumare, de conducere, de cultivare a dragostei de neam şi ţară şi, mai ales, a tinerilor, pentru ai face buni şi utili pentru viitorul poporului român. „Ea trebuie să adune, aidoma unei albine, tot ceea ce este util şi bun pentru locuitorii Văii Târnavelor, tot ceea ce este conform cu adevărul, chiar şi din scrierile duşmanilor noştri", cum frumos se exprima Sfântul Ioan Damaschin.

Suntem siguri că prin materialele publicare, această revistă astristă va deveni un mijloc eficient de legătură dintre astrişti şi locuitorii acestor meleaguri şi nu numai. Cuvintele ce apar în aceasta revistă trebuie să fie vii şi lucrătoare, îmbărbătând şi încurajând pe locuitorii acestor plaiuri să trăiască în pace şi armonie. Numai pacea între oameni, sprijinită de credinţa în Dumnezeu, produce prosperitate, progres şi o viaţă demnă.

Numărul 1 din ASTRA TÂRNAVELOR a respectat aceste câteva idei şi noi sperăm ca şi acest nou număr să le respecte, astfel încât această tânără revistă să devină, de la început, un model de luptă pentru apărarea demnităţii românilor.

Lasă un comentariu