De ce nu plăteşte cine greşeşte?!

Pe parcursul a aproape 20 de ani de când România a ratificat Convenţia Europeană a Drepturilor Omului peste 30.000 de plângeri au fost formulate împotriva autorităţilor statale, dintre care aproximativ 3% s-au concretizat în hotărâri prin care s-a constatat o încălcare privind drepturile şi libertăţile consacrate de convenţie, a declarat judecătoarea Mona-Lisa Neagoe, membru CSM. „Prin ratificarea Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale la data de 20 iunie 1994, statul român a recunoscut fiecărei persoane drepturile şi libertăţile garantate de convenţie, însă cel mai remarcabil progres îl reprezintă posibilitatea dată fiecărui individ de a se adresa în mod direct unei jurisdicţii supranaţionale pentru ocrotirea acestor drepturi şi libertăţi consacrate în Convenţie. Astfel, România a recunoscut jurisdicţia Curţii Europene în materia drepturilor omului şi a acceptat să figureze în calitate de pârât pentru orice plângere pe care o persoană ar aduce-o împotriva statului. Consecinţa? Pe parcursul a aproape 20 de ani peste 30.000 de plângeri au fost formulate împotriva autorităţilor statale", a subliniat Mona-Lisa Neagoe, la dezbaterea „Executarea hotărârilor CEDO în cauzele pronunţate împotriva României - 20 de ani", desfăşurată la Parlament.

Lasă un comentariu