ALOCĂRI DE FONDURI GUVERNAMENTALE

În şedinţa de marţi, 3 noiembrie 2015, Guvernul României a aprobat mai multe acte normative, prin care alocă fonduri pentru programe de interes naţional.

Pentru Reducerea tuberculozei, Guvernul a aprobat plata a circa trei milioane de lei pentru TVA aferent bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programului privind reducerea tuberculozei în România, implementat în colaborare cu fundaţia „Romanian Angel Appeal". Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului cu solicitarea să fie dezbătut în procedură de urgenţă, suma fiind necesară pentru derularea programului, până în data de 31 martie 2018 , şi fiind plătită anual, astfel: 987.000 lei din bugetul aprobat - pe anul 2015; 1,633 milioane lei - pe anul 2016; 414.000 lei - pe anul 2017, şi 15.000 - pe anul 2018.

Banii vor fi utilizaţi integral pentru achiziţionarea şi distribuţia de medicamente pentru pacienţii cu tuberculoză multidrog-rezistentă (MDR-TB şi XDR-TB), inclusive Rifabutin pentru pacienţii cu coinfecţie TB-HIV, achiziţia de echipamente şi consumabile de laborator pentru diagnosticul rapid al MDR-TB, produse sanitare şi nonsanitare pentru intervenţiile de reducere a riscurilor în grupurile vulnerabile.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în 2010, incidenţa tuberculozei în România a fost una dintre cele mai ridicate din Europa, respectiv 90 de cazuri la 100.000 de locuitori.

Tot în şedinţa de marţi, Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, acordul-cadru pentru împrumutul în valoare de 175 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, sumă destinată implementării proiectului privind construcţia de locuinţe, destinate închirierii, pentru persoanele (familiile) tinere, pe perioada 2016 - 2020.

Se are în vedere construirea a circa 6.990 de locuinţe destinate închirierii de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani la data depunerii cererii, care nu au posibilitatea achiziţionării (închirierii) unei locuinţe de pe piaţa liberă.

500 de milioane de lei au fost destinate finanţării lucrărilor la drumurile judeţene şi comunale, suma repartizată fiecărui judeţ, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, variind între 9 şi 14 milioane de lei.

Repartizarea pe judeţe s-a realizat în funcţie de lungimea drumurilor din judeţul respectiv şi de capacitatea financiară. Mai exact, s-au alocat bani mai mulţi pentru judeţele cu o capacitate financiară mai redusă. 

Lasă un comentariu