De la 1 decembrie 2015, salarii mai mari pentru personalul din educație!

Miercuri, 4 noiembrie 2015, cu câteva ore înainte să demisioneze, Guvernul Ponta s-a întrunit în ședință extraordinară și a adoptat o ordonanță de urgență, prin care salariile personalului din sistemul public de învățământ vor fi majorate cu 15%, începând cu 1 decembrie 2015.

„De creșterea salariilor vor beneficia 359.810 cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic, respectiv 290.000 de persoane din învățământul preuniversitar de stat, 7.850 de persoane din unitățile finanțate integral de la bugetul de stat, 57.500 de persoane din învățământul universitar și 4.460 de persoane din unitățile finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

Începând cu 1 decembrie 2015, se majorează cu 15% față de nivelul acordat pentru luna noiembrie a acestui an cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile conexe ale învățământului preuniversitar de stat, instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare. De această majorare vor beneficia, de asemenea, angajații din Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și personalul nedidactic din celelalte unități aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Totodată, sporurile și indemnizațiile care nu fac parte din salariul de bază al personalului din învățământ se majorează cu același procent de 15%, în măsura în care angajații își desfășoară activitatea în aceleași condiții", se precizează într-un comunicat de presă remis de Guvern redacției noastre.

Noua reglementare stipulează și că documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se finanțează, potrivit legii, din fonduri externe nerambursabile prin POS CCE, aferente perioadei de programare 2007 - 2013, se aprobă de către ordonatorii principali de credite, indiferent de valoarea acestora. „Prevederea se va aplica obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se finanțează astfel încât să fie eligibile la rambursare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2007 - 2013 (adică 31 decembrie 2015)", se mai arată în comunicat.

Lasă un comentariu