Peste 11 milioane de lei pentru finanţarea unor lucrări la drumurile judeţene şi comunale din Mureş

Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş aduce la cunoştinţa cetăţenilor faptul că, potrivit anexei la Hotărârea de Guvern nr. 911/3.11.2015, judeţului Mureş i-a fost repartizată suma de 11.790.000 de lei pentru finanţarea unor lucrări la drumurile judeţene şi comunale.

La nivelul judeţului Mureş, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se va face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor, de către Consiliul Judeţean Mureş, după consultarea primarilor.

Alocarea pe judeţe a fondurilor a avut la bază două criterii: repartizarea direct proporţională a banilor, în funcţie de lungimea drumurilor din judeţul respectiv, şi capacitatea financiară.

Reamintim faptul că prin OUG nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale s-au majorat cu suma de 500 de milioane de lei, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.

HG nr. 911/03.11.2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 823 din 4.11.2015.

Lasă un comentariu