Din 2016, impozitul pe clădiri la mâna primăriilor!

Cu toate că în noul Cod fiscal s-a intenţionat o nivelare a impozitelor în funcţie de destinaţia imobilelor, în loc de proprietar, autorităţile locale menţin diferenţa prin cotele stabilite pentru cele două categorii - persoane fizice şi juridice. Mai exact, în noul Cod fiscal se stabileşte un nou sistem de taxare în funcţie de destinaţia clădirilor, în loc de statutul proprietarului. Astfel, „primăriile pot decide o cotă între 0,08% - 0,2% pentru clădirile rezidenţiale şi o cotă de 0,2% - 1,3% pentru clădirile nerezidenţiale", cu avantajul pentru firme prin micşorarea limitelor maxime de impozitare, conform cu noul Cod fiscal. În prezent, cotele persoanelor juridice sunt între 0,25% şi 1,5%, iar pentru persoanele fizice cota este de 0,1%. Firmele care au clădiri de locuit vor plăti cel mult 0,2%, iar cele care au clădiri nerezidenţiale aflate pe raza unei localităţi în care s-a impus cota maximă de 1,5% vor achita totuşi mai puţin, prin micşorare acestei limite la 1,3%, în 2016.

„În schimb, persoanele fizice care au clădiri nerezidenţiale vor achita cel puţin dublu faţă de cota actuală sau chiar de 13 ori mai mult", în oraşele mari. „Mai mult, valoarea impozitului nu va mai fi cea din grila stabilită prin Codul fiscal pentru clădirile rezidenţiale, ci cea reieşită dintr-un raport de evaluare. În lipsa evaluării, vor plăti 2% la valoarea impozabilă pentru clădirile rezidenţiale."

Andreea Steinhart, partener Contexpert, precizează: „Surprinzător este că intenţia legiuitorilor, când au modificat sistemul de taxare al clădirilor, era să nu mai existe discriminare în funcţie de statutul proprietarului, consiliile locale continuă să stabilească diferit cotele pentru cele două categorii, respectând, evident, limitele din legea fiscală."

Problema e că firmele sau PFA care au sediul acasă, mai precis cele care au clădiri cu destinaţie mixtă sunt dezavantajate. Din 2016, firmele mici şi persoanele fizice autorizate - PFA care au, de regulă, domiciliile fiscale înregistrate în propriile locuinţe pot fi serios afectate de majorările de taxe. Însă, nu toate persoanele fizice vor plăti impozite mărite dacă destinaţia clădirii este mixtă, iar suprafeţele nu pot fi evidenţiate distinct.

Prin urmare, în cazul când sediul social e înregistrat la domiciliu, se desfăşoară o activitate, dar nu se deduc cheltuielile aferente activităţii, impozitul se plăteşte ca pentru clădiri rezidenţiale. „În cazul în care spaţiul are dublă folosinţă este clădire mixtă şi, atunci, nu desfăşuraţi activitatea economică la sediu, respectiv unde aveţi domiciliul fiscal, sau nu vă deduceţi cheltuielile aferente nu vă încadraţi la nerezidenţial şi rămâneţi cu impozitul calculat ca pentru clădiri rezidenţiale. Prin urmare, nu vi se majorează cheltuielile", spune Andreea Steinhart.

În concluzie, având în vedere că în 2016 vor avea loc alegeri locale şi parlamentare primăriile nu vor dubla impozitele pentru clădirile rezidenţiale, le vor lăsa la nivelul actual, care din 2017 cu siguranţă le vor majora.

În proiectul de hotărâre propus de Primăria municipiului Târgu-Mureş, pentru anul 2016, se prevede o majorare a impozitului pe clădiri nerezidenţiale de 6%, iar pe terenul intravilan impozitul nu se schimbă. Aceste propuneri pot rămâne aşa sau să fie schimbate de Consiliul local când vor fi dezbătute şi adoptate de acesta.

 

Lasă un comentariu