PROFESIA DE DIETETICIAN INTRĂ ÎN LEGALITATE

În Monitorul Oficial nr. 825, din 5 noiembrie 2015, a fost publicată Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România.

Actul normativ stabileşte că profesia de dietetician va fi o profesie liberală în domeniul sănătăţii umane şi va furniza servicii conexe actului medical, principalul scop al acesteia fiind asigurarea unei nutriţii echilibrate, pentru o stare bună de sănătate, prin prevenirea stărilor patologice influenţate nutriţional şi prin promovarea, menţinerea şi recuperarea sănătăţii prin mijloace dietetice.

Profesia de dietetician va putea fi exercitată în baza unei autorizări obţinute de persoanele care îndeplinesc, cumulativ, mai multe condiţii, şi anume: să aibă capacitate juridică civilă deplină de exerciţiu; să posede un titlu oficial de calificare în nutriţie şi dietetică (diplomă de licenţă în specializarea nutriţie şi dietetică); să fie apte din punct de vedere medical pentru practicarea profesiei; să nu fi fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de dietetician; să nu fi săvârşit, în exercitarea profesiei de dietetician, abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă; să aibă calitatea de membru al Colegiului Dieteticienilor din România (CDR); să fie cetăţean al statului român, al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Elveţiei.

Autorizaţia de liberă practică pentru exercitarea profesiei de dietetician va fi eliberată de către CDR şi va trebui reînnoită la un interval de cinci ani.

Important! Primul examen naţional de dietetician autorizat va fi organizat în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a noii legi. Asistenţii medicali dieteticieni care vor alege să exercite profesia de dietetician vor fi obligaţi ca, în cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a legii, să facă un stagiu de pregătire specifică pentru a atinge un nivel de pregătire echivalent licenţei în dietetică. După expirarea perioadei de cinci ani, asistenţii medicali dieteticieni fără diplomă de licenţă în specializarea nutriţie şi dietetică nu vor mai putea să profeseze în domeniu.

Iniţiatorii propunerii legislative au precizat că o lege a dieteticianului era absolut necesară, întrucât dieteticianul este o verigă lipsă în sistemul de sănătate din România, iar celor aproximativ 100 de dieteticieni care sunt licenţiaţi în fiecare an, începând din anul 2010, le este imposibil să se angajeze ca dieteticieni de drept. 

Lasă un comentariu