Religie şi... Cuno... Ştiinţă

„Mai mult ne ajută DUMNEZEU la mântuire decât ne strică diavolul în pier-zanie, pentru că dragostea lui Dumnezeu este mai mare decât ura diavolului".

***

„Este ruşine pentru omenire că există unii ce gândesc mai nechibzuit decât un vierme; viermele îşi pregăteşte moartea construindu-şi un sicriu de mătase, nu ca să dispară în el, ci să ÎNVIE într-o aeriană viaţă de fluture."

***

„Credinţa este ca o rădăcină pe care cresc tulpinile, florile şi fructele faptelor bune. A numi pe Dumnezeu nu este altceva decât a arăta prin cuvinte una din însuşirile Sale."

Origen (185-254), mare învăţat şi teolog creştin. S-a născut la Alexandria în Egipt dintr-o familie creştină. Tatăl său, Sfântul Leonida, a fost martirizat sub împăratul Septimius Sever, în anul 203, a fost primul său învăţător şi i-a insuflat dragostea şi gustul pentru citirea şi studierea Sfintei Scripturi, apetite care i-au rămas până la sfârşitul vieţii. În cursul persecuţiilor din anul 202-203 a dorit şi el să fie martir, dar datorită mamei sale, care i-a ascuns îmbrăcămintea, nu a putut părăsi casa şi în acest fel a fost salvat de la moarte. Şi-a completat studiile intelectuale cu neoplatonicul Ammonius Saccas, iar cele teologice cu Clement Alexandrinul. Manifestă multe asemănări cu filosofii neoplatonici, cu Plotin chiar, existând argumente care pot duce la concluzia că Origen şi Plotin au fost elevii aceluiaşi maestru - Saccas. Origen era un tânăr genial şi entuziast. Avea o inimă înfocată, unde ardea dorinţa de ştiinţă, de ascetism şi de martiraj. La vârsta de 18 ani, este aşezat în fruntea şcolii catehetice Didascaleion din Alexandria, de către episcopul Demetrius al Alexandriei, unde şi-a dedicat întreaga viaţa. Şi-a câştigat elevii săi nu numai prin ştiinţa sa vastă, dar şi prin trăirea sa virtuoasă. A vizitat Roma şi Atena pentru a fi mai împlinit şi a început apoi să studieze limba ebraică. Faima sa a trecut graniţele lumii. Ajungând la Atena, apoi în Cezareea Palestinei unde este făcut preot de către episcopul Teoctist de Cezareea şi Alexandru al Ierusalimului. Aici deschide o şcoală teologică care s-a ridicat la o faimă deosebită prin caracterul ei ştiinţific, atrăgând numeroase personalităţi ale timpului: Grigore Taumaturgul, Atenodor, Firmilian din Cezareea ş.a. Este o perioadă când scrie foarte multe cărţi cu caracter complex şi multiplu. În timpul persecuţiei anticreştine (250-251), dezlănţuite de împăratul Decius, a fost aruncat în închisoare, în lanţuri, fiind torturat pentru credinţă, ca urmare a refuzului de a aduce sacrificii zeilor imperiali. A murit la Tyr, în Fenicia, în anul 254. Alături de Clement din Alexandria, al cărui elev a fost mai întâi, Origen reprezintă perioada de maximă înflorire a Alexandriei intelectuale. A fost un spirit ascuţit şi pătimaş, scriind enorm, trăindu-şi credinţa intens şi îndrăznind până la autoflagelare. A fost un mare creştin. Opera lui numără peste 6 mii de suluri de pergament.

Autor de citate:

- „Înainte de a-ţi ridica mâinile către cer, trebuie să-ţi ridici sufletul şi înainte de a-ţi ridica ochii, ridică-ţi gândul la Dumnezeu".

- „În orice suflet se regăseşte sensul spiritual şi imaginea lui Dumnezeu".

- „Purtarea creştinilor să fie cea mai bună apologie a credinţei lor".

- „Sufletul omului este ca un altar".

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu