Dascăli mureşeni - CHIOREAN CĂTĂLINA

Învăţătoarea Cătălina Chiorean s-a născut la ceas de toamnă ruginie, la 17 octombrie 1948, în Cozma, din părinţii Izidor şi Maria Borda. Din familie a primit şi cele dintâi învăţăminte de viaţă, precum şi o educaţie aleasă, curată şi sănătoasă. Şcoala generală o face în satul natal, liceul la Reghin, continuând cursurile la Institutul pedagogic de învăţători din Cluj-Napoca, oraşul de marcă al intelectualităţii ardelene, primind diploma de învăţător. Calificările obţinute în timpul profesării misiunii de dascăl au fost: definitivatul - 1972 , gradul II - 1977, încheind cu gradul I în anul 1998 susţinând tema: Tradiţii de Crăciun şi implicarea elevilor.

Activitatea didactică a început-o după terminarea Liceului din Reghin ca învăţătoare suplinitoare în Urisiul de Jos, în anul şcolar 1966 - 1967, iar după terminarea Institutului pedagogic de învăţători din Cluj-Napoca, respectiv în anul 1969, este angajată ca învăţătoare la Şcoala Generală Cozma până

la terminarea anului şcolar 1971 - 1972.

În anul şcolar 1972 -1973 este angajată ca învăţătoare la Şcoala Generală Batoş pentru a fi împreună cu soţul ei, tânărul părinte, Chiorean Vasile, care-şi începe misiunea preoţească în această unitate tot în anul 1972 luna august.

Din anul şcolar 1973 - 1974 îşi continuă activitatea la Şcoala Generală Dedrad până în vara anului 1990 când se transferă ca învăţătoare la Şcoala Generală nr. 7 din Reghin - Iernuţeni, funcţionând până în anul 2000 când se pensionează la cerere, întrunind toate condiţiile cerute de Legea învăţământului de la acea vreme.

S-a bucurat de o pensie modestă de dascăl, găsind resurse pentru a duce o viaţă în cultul rugăciunii şi al muncii după putere, având un suflet mare, dar o inimă din ce în ce mai slabă, inimă care s-a oprit în după-masa zilei de 7 martie 2015, în timp ce soţul ei, părintele Vasile, era la Vecernie.

A dus o viaţă modestă alături de soţul ei iubit, convieţuind împreună 43 de ani. A adus pe lume trei copii: Chiorean Vasile-Cătălin, azi preot în Reghin la Biserica Sf. Ierarh Nicolae din cartierul Făgăraş, Chiorean Claudiu - Dorin, preot doctor la Biserica Adormirea Maicii Domnului şi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Reghin - Iernuţeni şi inspector şcolar la disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, şi Chiorean Marius-Nicolae, licenţiat şi el în teologie.

Ca învăţătoare şi preoteasă a avut un scop nobil de a sluji lui Dumnezeu şi generaţiilor tinere de elevi, şi de a-şi educa cei trei copii în spiritul credinţei şi al dragostei faţă de muncă, primind în schimb de la Dumnezeu patru nepoţei: Chiorean Andrei şi Ştefana, fraţi, Chiorean Iustin, care a petrecut cel mai mult timp cu bunica, şi Chiorean Radu - Mihai, pe care i-a iubit nespus de mult şi care i-au răspuns cu aceeaşi dragoste.

Toţi anii de activitate ai distinsei doamne învăţătoare Cătălina Chiorean au fost dominaţi permanent de seriozitate, acrivie pentru nobila misiune la care a fost chemată, şi anume aceea de luminare a poporului, transmitere de învăţăminte tinerelor generaţii, formarea personalităţilor şi caracterelor celor care reprezintă societatea de mâine, lucruri greu de realizat şi care atrag o maximă responsabilitate.

Doamna Cătălina Chiorean a îndeplinit, cu un succes deosebit, în tot timpul zilelor vieţii sale, mai multe meniri, de mamă, soţie, bunică, preoteasă, învăţătoare şi cred că şi altele încă. Toate acestea le-a îndeplinit la superlativ, de aici reiese imaginea luminoasă a omului-model care trebuie să se impună în societatea românească ca un reper demn de urmat.

Lasă un comentariu