Excelenței Sale Domnului DACIAN CIOLOȘ, Prim-Ministru desemnat al Guvernului României

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, federație care are ca obiectiv să asigure coordonarea și unitatea de acțiune a societății civile românești din județele Covasna, Harghita și Mureș, în vederea păstrării și dezvoltării identității naționale a românilor din cele trei județe și asigurarea unei conviețuiri interetnice normale cu ceilalți locuitori ai acestei zone, în numele celor 33 de asociații culturale și civice românești, reprezentând aproape 400.000 de români din județele Covasna, Harghita și Mureș, solicităm includerea în programul de guvernare a următoarelor prevederi:

- Elaborarea și aprobarea unei Strategii naționale pentru asigurarea respectării dreptului constituțional la identitate națională și a exercitării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor de naționalitate română din unitățile administrativ-teritoriale în care aceștia sunt numeric în minoritate. 

- Înființarea unui Departament pentru comunitățile românești numeric minoritare, cu buget aferent, condus de un secretar de stat în subordinea primului ministru, care să aibă ca obiect de activitate problematica sprijinirii comunităților românești numeric minoritare, să faciliteze accesul și relațiile directe între organele administrației centrale și societatea civilă ca reprezentantă a intereselor și cerințelor comunității românești din aceste județe și care să asigure coerența și continuitatea preocupărilor autorităților centrale față de problematica zonei, în elaborarea si aplicarea strategiilor mai sus-amintite;

- Asigurarea, prin bugetul central, a suportului financiar pentru proiectele promovate de asociațiile și fundațiile culturale, religioase și civice din județele Covasna, Harghita și Mureș.

- Elaborarea unei strategii de dezvoltare economică, prioritară pentru județele Covasna și Harghita, cu finalitate în crearea unor noi locuri de muncă și menținerea celor existente, componenta economică fiind principala cale de estompare a asperităților interetnice, de eliminare a exodului populației românești din zonă și de reafluire a generațiilor tinere spre locurile natale.

Cu speranța că, de această dată, solicitările noastre îndreptățite, și care nu au fost luate în seamă de guvernările anterioare, se vor regăsi în programul de guvernare, vă asigurăm Domnule Prim-Ministru de întreaga noastră susținere, urându-vă succes în greaua și responsabila misiune la care v-ați angajat, spre binele și prosperitatea României.

 

 Cu aleasă considerație,

Președinte,

Prof. univ. dr. IOAN SABĂU-POP

 

Lasă un comentariu