Iritarea mândriei

Mândria se ofensează foarte uşor şi aprinde mânia. Multe necazuri pricinuite de mânie ar fi fost înlăturate, dacă ar fi fost înlăturată mândria. Benzina nu explodează dacă nu e chibritul. În cartea „Puterea calmului" este redat un caz. La un profesor japonez, care dădea lecţii de calm, într-o zi s-a prezentat un tinerel, fiul unui mare bogătaş, care i-a zis: „Maestre, mi-am însuşit toată învăţătura ta şi vreau să fiu supus la examinare." Însuşi tonul de aroganţă îi spunea profesorului că el nu şi-a însuşit învăţătura. Tocmai în acea clipă a sosit un alt elev, mai sărac, ce venea să-şi continue lecţiile. Profesorul îi spuse primului să se aşeze acolo, jos pe un covoraş, şi să aştepte examinarea. Apoi se aplecă spre al doilea şi îi şopti ceva la ureche. Se uită la unul, la altul, şi zise celui de al doilea: „Măi, şi tu ai făcut aceleaşi lecţii, du-te de te aşează să vă supun pe amândoi la examen." Acesta se duse, iar când să se aşeze călcă mantia frumoasă a celuilalt. Iritat, primul îi dădu un ghiont şi îi zise: „Neghiobule, nu vezi că-mi calci mantia?" „Ajunge, zise profesorul, ai căzut la examen." El se aştepta să vină cu o sabie şi se gândea să stea calm, dar calmul lui a fost testat cum nu se aştepta.

Lasă un comentariu