Religie şi... Cuno... Ştiinţă

„Dumnezeu Nu ne porunceşte şi Nu doreşte să fim trişti în inima noastră; mai degrabă, doreşte ca, din iubire pentru El, să avem mereu bucurie în suflet. Doreşte mai degrabă să se veselească din iubire faţă de El, întru râsul sufletului. Ascultarea faţă de Dumnezeu este mormânt al voinţei şi înviere a smereniei".

***

„Socotesc mai fericiţi pe aceia care sunt căzuţi în păcate şi îşi plâng, regretă, păcatele, decât pe cei ce n-au căzut în păcate şi nu-şi regretă păcatele lor. Căci căzând s-au sculat, dar cu o sculare fără primejdii. Smerită cugetare este şi aceea că un om fiind ocărât (certat) de altul, nu-şi micşorează dragostea faţă de acesta".

***

„Înţelepţi şi blânzi fiind, să ne temem de Dumnezeu ca de fiare. Căci am văzut oameni care, ducându-se să fure, nu se temeau de Dumnezeu, dar, auzind lătratul de câini în acel loc, s-au înapoiat îndată; şi ceea ce n-a făcut frica de Dumnezeu, a făcut frica de fiare. Blândeţea este stânca de care se sparg toate valurile grele ale vieţii. Prin ea se întăreşte răbdarea, uşa înţelepciunii duhovniceşti".

Sfântul IOAN SCĂRARUL (579-649) a intrat în mănăstirea din Muntele Sinai la vârsta de 16 ani. Până la acea vârstă dobândise o pregătire solidă în toate ştiinţele acelei vremi, fapt care ar indica provenienţa sa dintr-o familie înstărită. Aleasa sa pregătire în ştiinţele vremii i-a adus numele de Ioan Scolasticul, iar vieţuirea în Muntele Sinai, numele de Ioan Sinaitul. Acum însă este cunoscut sub numele de Ioan Scărarul, datorită cărţii „Scara dumnezeiescului urcuş", pe care a scris-o la sfârşitul vieţii sale. După moartea povăţuitorului său, Cuviosul Martirie, Sfântul Ioan s-a retras într-un loc izolat numit Tola, unde a vieţuit timp de 40 de ani. Spre sfârşitul vieţii, este rugat de părinţii monahi de la Mănăstirea Sinai să le fie egumen, ceea ce şi acceptă; în acest timp scrie şi renumita operă „Scara" care este alcătuită din 30 de „trepte" (capitole) şi se află în volumul IX din Filocalia românească. Pomenirea sa se face la 30 martie.

Autor de citate:

** - „DUMNEZEU stă la poarta inimii, cerşind iubirea noastră".

** - „DUMNEZEU ESTE AL TUTUROR".

** - „Rugăciunea ţine lumea. Credinţa înaripează rugăciunea; fără de aceasta ea Nu poate zbura către cer".

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu