Săptămâna duhovnicească la Alba Iulia

În prima săptămână a Postului Crăciunului, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan" şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă iau parte la Săptămâna duhovnicească. Programul acestei perioade presupune participarea la programul liturgic de la capelele instituţiilor de învăţământ, urmat, în fiecare seară, la Catedrala arhiepiscopală, de slujba Vecerniei şi de un cuvânt duhovnicesc, pe teme de mare actualitate şi folositoare pentru suflet.

Luni, 16 noiembrie a.c., Săptămâna duhovnicească a debutat avându-l ca invitat special pe Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, care a adresat tinerilor teologi şi credincioşilor un emoţionant cuvânt de învăţătură. Ierarhul nostru a evaluat duhovniceşte vremurile pe care le trăim şi i-a invitat pe cei prezenţi să mediteze la însemnătatea Botezului şi la calitatea noastră de creştini. Trăind într-o lume în care aproape totul este permis, spunea Înaltpreasfinţia Sa, noi suntem chemaţi să spunem „Da"! lui Hristos şi „NU"! satanei. Iar această atitudine trebuie să o avem zi de zi, deoarece Botezul nu este o vaccinare pentru tot restul vieţii, şi nici un paşaport pentru a intra în Împărăţia Cerurilor, ci este, deopotrivă, un dar divin şi o misiune cu perspectivă eshatologică. E nevoie constant de o decizie personală pentru ca această credinţă, moştenită pasiv în mediul familial sau bisericesc, să fie concretizată prin fapte bune şi prin mărturisire. În încheiere, Arhipăstorul Alba Iuliei a oferit câteva sfaturi părinteşti, deosebit de utile pentru a curma lanţul slăbiciunilor şi a face din viaţa noastră un răspuns pozitiv la iubirea lui Hristos.

Scopul acestei Săptămâni duhovniceşti este unul de natură spirituală, ce ne ajută, prin rugăciune, asceză şi cuvinte de învăţătură, să conştientizăm importanţa minunatei perioade în care ne aflăm - Postul Crăciunului. Totodată, ea reprezintă şi un bun prilej de pregătire pentru a ne apropia de noi înşine, de oamenii din jurul nostru şi de Dumnezeu, înnoind Botezul personal prin lacrimile pocăinţei în scaunul spovedaniei, ca, mai apoi, curăţiţi sufleteşte şi trupeşte, să Îl putem primi pe Mântuitorul Iisus Hristos în Taina Sfintei Euharistii şi să Îl mărturisim zi de zi prin viaţa noastră.

Lasă un comentariu