„Actualul sistem de învăţământ este inutil", consideră elevii!

Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) a dat publicităţii, în această săptămână, un studiu conform căruia 78% dintre elevi consideră că, în prezent, curriculumul nu este corelat cu aşteptările, nevoile şi interesele lor, astfel încât actualul sistemul de învăţământ este inutil!

„Studiul, realizat pe un eşantion de 7.000 de persoane, arată că elevii consideră că materiile nu au legătură între ele, de aceea o abordare transdisciplinară ar asigura probabil o mai mare relevanţă a acestora şi o capacitate sporită de concentrare la ore.

De asemenea, modul de predare trebuie adaptat profilului elevului actual şi realităţilor societăţii moderne. Lipsa dotărilor tehnologice moderne, a materialelor auxiliare pentru experimente, precum şi lipsa formării cadrelor didactice pe zona noilor metode şi tehnici de predare-evaluare dezvoltă o cutumă didactică ce nu stimulează curiozitatea, descoperirea, munca în echipă sau creativitatea. Folosirea unui şablon unic pentru diverse tipuri de rezolvări, raţionamente şi comentarii limitează elevul şi îl demotivează în a aduce plus-valoare propriei sale formări.

Sistemul actual este axat, mai degrabă, pe ierarhizare decât pe evoluţie, prin ordinea modului de notare, fiind depunctate greşelile, în loc să fie valorificate competenţele nou-dobândite.

Studiul confirmă şi o reticenţă a elevilor în colaborarea cu consilierii psihopedagogici, accentuată şi de numărul insuficient al acestora în raport cu masa de elevi pe care trebuie să o consilieze", concluzionează CNE.

 

Lasă un comentariu