IDICEL PĂDURE „Festivalul cailor", ediţia a VII-a

Într-un cadru natural de vis, pe deal, sub pădure, între cele două sate, Idicel Sat şi Idicel Pădure, duminică, 15 noiembrie 2015, s-a desfăşurat cea de a VII-a ediţie a ,,Festivalului cailor". În prezenţa a unui numeros public din cele două sate, dar şi din Reghin şi Târgu-Mureş, a avut loc defilarea şi concursul cailor, cu călăreţi tineri îmbrăcaţi în frumoase costume populare. La o stână, s-au gătit mâncăruri tradiţionale nelipsind boţul cu brânză, tocana şi sarmalele, şi nelipsita ţuică de prune din sat.

La iniţiativa distinsei doamne Rafila Moldovan, creatoare populară de costume şi autoare de cântece şi poezii, cunoscută şi apreciată de specialişti, dar şi de consătenii ei, cu sprijinul parohiei ortodoxe, al preotului paroh Eugen Micu, al primarului comunei Brâncoveneşti, Ördög Ferencz, şi-a asumat încă odată organizarea unei frumoase activităţi tradiţionale în satul ei natal. A fost onorată de prezenţa cunoscutei cântăreţe de muzică populară Leontina Pop, a animatoarei de activităţi folclorice locale, Mărioara Bârsan, televiziunea din Reghin având ca redactor pe Ilie Frandeş, iubitor de artă populară, ziarişti de la presa mureşeană şi de sătenii de pe vale, mulţi îmbrăcaţi în costume populare. În prezenţa publicului în acest cadru natural, a turmelor de oi, vite, cai şi a căruţelor tradiţionale, s-au promovat obiceiuri şi jocuri pentru tineri de către inimosul şi talentatul fiu al satului Mihai Moldovan. După spusele preotului paroh Eugen Micu satul are cel mai mare număr de cai pe cap de locuitor din ţară.

,,Festivalul cailor", care a ajuns la ediţia a VII-a, o activitate, poate singulară de acest gen din ţară, merită o atenţie mai mare din partea specialiştilor, privind păstrarea şi conservarea tradiţiilor populare, şi continuată în anii viitori. Felicitări tuturor celor care au contribuit la buna organizare şi desfăşurare a festivalului de la Idicel Pădure.

Lasă un comentariu