REZERVIŞTI VOLUNTARI, DE-ABIA DIN ANUL 2017!

Legea nr. 270/2015 privind statutul rezerviştilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial nr. 846, din 13 noiembrie 2015, va intra în vigoare de-abia la 1 ianuarie 2017, dată de la care persoanele care vor dori să devină rezervişti voluntari vor trebui să îndeplinească anumite condiţii.

Concret, de la 1 ianuarie 2017, denumirile de soldat şi gradat rezervist profesionist vor fi înlocuite cu titlul de rezervist voluntar. Pentru a putea să facă parte din structura acestui tip de personal al Ministerului Apărării Naţionale (MApN), persoana va semna un contract individual pe durată determinată (de patru ani), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe câte trei ani.

Rezervist voluntar va putea fi orice cetăţean român, bărbat sau femeie, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani, care are domiciliul în România, încheie un contract cu MApN şi respectă următoarele condiţii: să îndeplinească criteriile generale şi specifice de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, potrivit baremelor corespunzătoare categoriei de personal din care fac parte (acestea vor fi stabilite ulterior prin ordin al ministrului Apărării Naţionale); să nu fi fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătoarească rămasă definitivă, cu excepţia situaţiei în care cei condamnaţi au fost reabilitaţi sau amnistiaţi; să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare; să nu aparţină unor culte, asociaţii religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează desfăşurarea profesiei militare, şi să cunoască limba română, scris şi vorbit.

Rezerviştilor voluntari care vor semna un contract cu MApN vor beneficia de drepturi salariale (potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate); primă de fidelitate (egală cu solda de funcţie şi de grad); drepturi de echipare şi de hrană; măsuri de protecţie socială, asistenţă medicală şi medicamente; pensii şi despăgubiri (în caz de invaliditate sau deces, ca urmare a unor evenimente produse în timpul şi din cauza activităţilor desfăşurate în perioadele pregătirii, concentrării şi mobilizării); recompense prevăzute de regulamentele militare pentru personalul militar în activitate; cursuri gratuite; decontarea cheltuielilor de deplasare în afara garnizoanei şi selecţionarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în activitate.

În perioadele în care vor executa instruirea şi nu vor participa la misiuni în unităţile în ale căror planuri sunt încadraţi, vor beneficia de o indemnizaţie lunară egală cu 10% din solda lunară corespunzătoare funcţiei pe care vor fi încadraţi, iar recompensele pe care le primeşte personalul militar în activitate vor putea fi primite şi de rezerviştii voluntari. Ei vor putea fi decoraţi sau le vor fi înmânate distincţii militare.

 

Lasă un comentariu