Nevoia de modele Vasile Netea, despre Eugen Nicoară

Aducerea aminte, omagierea, elogierea unor ilustre personalităţi din viaţa culturii române ne aduce un sincer sentiment de emoţie, dar şi o bucurie deplină. Vasile Netea şi Eugen Nicoară au fost şi continuă să reprezinte în conştiinţa contemporanilor, două personalităţi emblematice ale neamului nostru românesc, două figuri reprezentative pe care le-a dat zona Mureşului. Vasile Netea, cărturarul născut în Deda Mureşului, a fost un mare istoric, cu o operă impresionantă, atât prin dimensiunea sa, prin profunzimea şi diversitatea temelor abordate, cât şi prin profesionalismul cu care analizează anumite fapte istorice. Eugen Nicoară, fiu ilustru al Reghinului, a fost o personalitate de marcă a Transilvaniei şi a neamului nostru românesc, medic eminent, preşedinte al Despărţământului Reghin al ASTREI, ctitor de aşezăminte culturale şi spitaliceşti, autor de lucrări ştiinţifice medicale, promotor al valorilor şi tradiţiilor populare româneşti.

Vasile Netea şi Eugen Nicoară au fost colaboratori şi buni prieteni. Împreună au realizat lucruri memorabile. În perioada anilor de tinereţe, Vasile Netea a publicat în România Mare, 1 decembrie 1935, pagina 1, un articol intitulat „Un român care ne onorează", articol dedicat marelui astrist Eugen Nicoară. Iată cum îl caracterizează în acest articol Vasile Netea pe bunul său colaborator Eugen Nicoară: „Activitatea pe care acest fiu al judeţului o desfăşoară în regiunea Reghinului de sus cu atâta minuţiozitate şi cu atât de mari rezultate, ar merita o amplă expunere pentru ca să fie o pildă vie în faţa tuturor acelora care cred că au dreptul să se socotească exponenţi şi îndrumători ai poporului. Doctorul Nicoară n-a fost niciodată nici deputat, nici prefect, nici primar, abia a ajuns odată în consiliul judeţean, ca atâţia alţii, şi totuşi prin activitatea şi jertfele lui, s-a ridicat deasupra multora care au deţinut vremelnic înalte situaţii publice. O mare şi neprihănită conştiinţă românească, adânc crezătoare în iubire faţă de Hristos şi o fanatică dragoste de pământul unde s-a născut, au făcut din doctorul Nicoară un

mecena din cei mai străluciţi, şi-un luptător neîntrecut pentru luminarea şi înălţarea poporului.

Doctorul Nicoară a clădit un spital în valoare de câteva milioane, pentru edificarea căruia n-a cerut nicio subvenţie de la nimeni, iar când a fost terminat l-a dăruit, neîndemnat de nimeni, Episcopiei ortodoxe a Clujului, pentru a fi de-a lungul vremurilor azil de mângâiere, de sănătate şi credinţă. Pentru credinţa strămoşească, din care el şi-a făcut un fanatic cult, a ridicat în ţinutul Reghinului 22 troiţe de stejar, cu crucifixuri frumoase şi trainice.

Pentru pomenirea eroilor căzuţi în războiul pentru întregirea neamului a ridicat din banii proprii 14 monumente de piatră, ale căror sfinţiri au fost adevărate sărbători naţionale. Să mai amintim de ajutoarele acordate la zeci de biserici şi şcoli, să amintim de sutele de conferinţe rostite prin şcoli, prin biserici, prin sate, de zecile de broşuri scrise de el pentru luminarea poporului, de miile de broşuri răspândite, şi de toate neostenitele lui acţiuni. Doctorul Nicoară a reprezentat, în anii de după război, concepţia şi puterea de muncă de care ar fi trebuit să fie însufleţiţi toţi conducătorii poporului, pentru a face într-adevăr din România Mare o Românie sănătoasă, bogată şi puternică". Acestea sunt memorabilele cuvinte pe care Vasile Netea, cărturarul din Deda Mureşului, le dedică acestui mecena al spaţiului românesc, Eugen Nicoară.

Trăim vremuri în care societatea românească are nevoie de modele reale, Vasile Netea şi Eugen Nicoară reprezintă astfel de modele şi de repere demne de urmat. Aceşti titani ai neamului românesc au intrat în istorie, scriind cu sufletul, cu viaţa şi cu faptele lor măreţe, pagini de o neîntrecută frumuseţe, care se vor impune posterităţii ca o comoară scumpă, vrednică să fie păstrată şi cinstită. Aceste două figuri emblematice ale neamului românesc, Vasile Netea şi Eugen Nicoară, se înscriu în acea mare galerie de mari bărbaţi ai neamului românesc, luptători şi apărători ai drepturilor poporului român.

Lasă un comentariu