Gând înălţător

Pe această planetă a noastră, a trăitorilor întru credinţă dumnezeiască şi strămoşească aşteptăm, ca de fiecare dată, venind din depărtările cereşti, acea corabie a zăpezilor şi a sărbătorilor creştine ale Crăciunului, în zvon de colinde, zurgălăi şi clopoţei.

Cu ochii la încântarea de faţă, ca de obicei mă aflu într-o postură ciudată, încercând sentimentul unei dificultăţi de pronunţare stârnită de emoţia artistică, de acea tehnică anume a realizării icoanei pe sticlă în contextul unei tradiţii şi culturi naţionale de departe venind. Acel „departe" al Maierii Alba Iuliei, al Iernuţenilor, al Făgăraşului bunăoară, şcolile tradiţiei unde a încolţit acest meşteşug transmis prin timp.

Parcurgând cu privirea rezultatul trudei acestor copii, văd frumuseţea dobândită de acea intenţie lămuritoare a dovedirii rezultatului unei munci aparte, dominante fiind talentul, sufletul şi mintea.

Înaintea ochilor, în trecerea spre decembrie, parcă se nasc tot atâtea glasuri întru sensibilitate şi credinţă, ale unor copii aflaţi în veghea spiritului şi a slavei strămoşeşti, în acea lume nepieritoare a gândului înalt şi frumos pentru dezţelenirea începutului unui vis, acel gând al coerenţei materiei luminate plecând din nevoia de armonie.

Acolo, în truda lor, a acestor copii, ghicim şi o libertate a gândului altfel înţeleasă, cea a liniştii şi reculegerii, ca într-o biserică - „mama noastră, a tuturor", cum spunea Mihai Eminescu.

Copiii - spuneam cândva - însoţiţi de gândul neamului creştin la acea emoţie estetică, a icoanei, se asociază sărbătorilor Crăciunului, ştiind să asculte sunetul stelelor, prin teritoriile secrete ale cuvântului.

Se cuvin felicitări şi mulţumiri doamnei profesoare Marina Kulcsar, elevilor de la Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu", Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu", Şcoala Gimnazială nr. 2 „Bernady Gyõrgy", Liceul cu program sportiv „Szász Adalbert", Liceul Tehnologic „Electromureş", Colegiul Economic „Transilvania", pentru această dovadă a educaţiei noastre creştine, tradiţionale, pentru truda lor încununată sub acest generic „Florile dalbe, flori de măr"..

Lor, dascălilor şi părinţilor lor, urări de bine şi gând înălţător!

Felicitări!

(Alocuţiune rostită la vernisajul expoziţiei de icoane „Florile dalbe, flori de măr")

 

Lasă un comentariu