Sărbătoare astristă la Reghin

La sfârşitul săptămânii trecute, municipiul Reghin a găzduit o nouă activitate marcantă a ASTREI reghinene, ceea ce s-a dovedit a fi o adevărată sărbătoare a culturii, spiritualităţii şi tradiţiei româneşti. Astfel, în zilele de 20-21 noiembrie 2015, la Reghin a avut loc sesiunea de comunicări ştiinţifice „Culturăşi civilizaţie pe meleaguri transilvane - Rolul Despărţământului Reghin al Astrei în dezvoltarea ştiinţei, învăţământului şi culturii".

Evenimentul a debutat la Casa de Cultură „Eugen Nicoară" din Reghin. După intonarea Imnului Naţional al României şi a Imnului Astrei, prof. Ioan Conţiu, directorul instituţiei care a găzduit evenimentul, a urat un cuvânt de bun venit tuturor celor prezenţi şi s-a referit la tradiţia conform căreia activităţile ASTREI se desfăşoară în Casa de Cultură „Eugen Nicoară".

Coordonatorul şi moderatorul acestei manifestări culturale, prof. Marin Şara, preşedintele Despărţământului „Eugen Nicoară" al ASTREI Reghin, s-a referit la acest moment important din viaţa culturii reghinene, a vorbit despre istoria Reghinului, despre evoluţia istoricăşi socială a Reghinului, despre ridicarea, de-a lungul vremii, a unor tineri cu dragoste de ţară, despre ziarele vremii, despre activitatea bogată a ASTREI reghinene.

În continuare, prof. univ. dr. Dumitru Acu, preşedintele Asociaţiunii ASTRA, în expunerea domniei sale, se referă la Importanţa ASTREI în viaţa socială românească, spunând că ASTRA este o cetate a luptei pentru unitate naţională. Se referă la momentul 1848 în viaţa poporului român, momentul înfiinţării ASTREI, la personalitatea lui Andrei Şaguna, apoi prezintă succint evoluţia ASTREI în timp, evidenţiind cele mai importante aspecte din viaţa ei.

Distinsul cărturar şi mare patriot român, Lazăr Lădariu, preşedintele Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI, a prezentat comunicarea intitulată Vasile Netea - cronicar al ASTREI reghinene, în care se referă la modul în care, atât de bine, Vasile Netea surprinde cele mai importante aspecte din viaţa ASTREI reghinene. Lazăr Lădariu vorbeşte despre conducătorii ASTREI reghinene, despre marii preşedinţi ai acesteia, făcând referiri la toţi membrii ASTREI reghinene, care au fost oameni din toate categoriile sociale. Domnia sa face referire la cartea lui Vasile Netea, intitulată Sub stindardul ASTREI, vorbeşte apoi de acei mari bărbaţi ai neamului, luptători pentru naţiune, se referă la anul 1890, când a avut loc Adunarea Generală a Despărţământului Reghin, sub preşedinţia lui George Bariţiu. S-a referit pe larg apoi la personalitatea dr. Eugen Nicoară, cel care a scris o pagină de aur a acestei zone, a fost pildă de credinţăşi de muncă, cum spunea şi Vasile Netea, cel care a cutreierat satele din împrejurimile Reghinului, a ajutat bisericile şi pe slujitorii ei, a ajutat şcolile şi pe elevi, ridică spitalul şi casa de cultură din Reghin, zidiri umplute cu suflete, a avut o activitate intensă în satele din zona Reghinului. Lazăr Lădariu s-a referit şi la Adunările Generale ale ASTREI ce au avut loc la Reghin, cu participarea unor mari personalităţi ale culturii române, aminteşte apoi de cărţile Figuri mureşene şi Murăş, Murăş, apă lină, ai căror autori sunt Vasile Netea şi Eugen Nicoară, aminteşte şi de alte câteva fapte minunate: ridicarea de troiţe, şcoli, case culturale etc.

Distinsul cercetător dr. Vasile Lechinţan de la Cluj-Napoca a susţinut comunicarea Martiri români din zona Reghinului la 1848-1849, o lucrare extrem de interesantă, în care se referă la multele jertfe ale românilor din Reghin şi împrejurimi, pentru căşi-au apărat limba şi naţiunea, vorbeşte şi de atrocităţile săvârşite împotriva românilor la Ip, Trăznea, Sărmaş etc.

Dr. Liviu Boar, directorul Arhivelor Naţionale Mureş, a prezentat comunicarea ASTRA Reghin în documente de arhivă, în cadrul căreia s-a referit la marile personalităţi ale Reghinului, la arhiva astristă, la volumul de documente referitoare la Despărţământul Reghin al ASTREI, apărut în 2001 şi reeditat în 2014, volum pe care l-a şi coordonat. În continuare, dr. Liviu Boar face referinţe la anumite documente interesante, cum ar fi rapoarte ale comitetului Despărţământului Reghin al ASTREI, intenţii, propuneri, listele cu membrii Despărţământului, liste cu titluri de conferinţe etc., pentru ca, apoi, să vorbească de fondul documentar personal dr. Eugen Nicoară. Dr. Florin Bengean a prezentat comunicarea Contribuţia preoţimii mureşene la realizarea idealului naţional, în care evidenţiază jertfele şi sacrificiile preoţilor mureşeni, precum şi contribuţia lor substanţială la realizarea marelui ideal al neamului românesc, unitatea naţională.

Dimitrie Poptămaş, preşedintele Fundaţiei Culturale „Vasile Netea", a prezentat comunicarea O dedicaţie pe o carte şi semnificaţia ei. În cadrul expunerii sale, Dimitrie Poptămaş face referire la personalitatea lui Vasile Netea şi Eugen Nicoară, după care aminteşte de un destin tragic, un erou născut în arealul reghinean, Iuliu Şerbănuţiu, vorbind şi de o carte pe care Netea i-o dedică acestuia.

Cărturarul topliţean Ilie Şandru a prezentat comunicarea Un topliţean în Memoriile lui Vasile Netea: arhiereul Dumitru Emilian Antal. Ilie Şandru, profund emoţionat, a prezentat în primul rând amintirile care îl leagă de Reghin, modul cum l-a cunoscut pe dr. Eugen Nicoară. Prezintă apoi cele mai importante aspecte din viaţa şi activitatea lui Dumitru Emilian Antal, cel care a fost nepotul Patriarhului Miron Cristea, după care se referăşi la modul în care scria Vasile Netea despre Antal (părintele Mitruca), care s-a stins din viaţă la Topliţa, la mănăstirea ridicată de Patriarhul Miron Cristea, unde îşi şi doarme somnul de veci.

Poetul prof. Mircea Dorin Istrate, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, Filiala Mureş, a acordat diplome unor personalităţi: ec. Maria Precup, Dumitru Acu, Marin Şara, Ilie Şandru, Lazăr Lădariu, Dimitrie Poptămaş, Liviu Boar, Florin Bengean, Sorina Bloj, după care a recitat din creaţia poetică personală.

În program, a urmat un spectacol muzical-coregrafic, susţinut de membrii Ansamblului „Doina Mureşului" al Casei Municipale „Eugen Nicoară" Reghin, coordonator Valeria Frandăş, referent cultural. În cadrul spectacolului, a evoluat formaţia de seniori a Ansamblului, cu trei suite de dansuri populare de pe Valea Mureşului Superior şi de pe Valea Gurghiului, după care şi-au dat concursul tinerele interprete de muzică populară: Natalia Moldovan, Adriana Dunca şi Daiana Suceava.

A fost un eveniment cultural de mare amploare, la care au luat parte reghineni din toate categoriile sociale, diverse personalităţi. Semnalăm prezenţa doamnei Sorina Bloj, directoarea Bibliotecii Municipale „Petru Maior" Reghin, de asemenea, au fost prezenţi preoţii: Vasile Chiorean, dr. Claudiu-Dorin Chiorean, Florin Boitoş, protopopul greco-catolic al Reghinului, Daniel Dumitru, membrii ai Ligii Scriitorilor Români, precum şi alte figuri reprezentative pentru arealul reghinean. În ziua de sâmbătă, 21 noiembrie 2015, cei prezenţi au vizitat unele obiective de interes istoric precum şi unele biserici din municipiul Reghin.

Tot cu ocazia acestei sărbători astriste, a avut loc şi lansarea revistei Astra Reghineană, nr. 2/2015, publicaţie social-culturalăşi de informaţii, director Marin Şara, publicaţie editată de Despărţământul Reghin al ASTREI. În cadrul acestui număr al revistei au semnat materiale: Ioan Torpan, Dumitru Acu, Marin Şara, Lazăr Lădariu, Florin Bengean, G.A. Petca, Ilie Şandru, Ilie Frandăş, Marcel Cremene, Sorina Bloj, Delia Torpan, Dorin Cremene, Mircea Dorin Istrate, Diana-Alexandra Săcărea, Daniela Friciu, Angela Puşcaş, Vasile Chiorean, Vasile Rău, Mugurel Puşcaş, George Echim, Liviu Dârjan. Temele abordate sunt dintre cele mai variate: evocarea unor ilustre personalităţi, a unor evenimente istorice şi spirituale din trecut şi din prezent, semnalarea unor apariţii editoriale, pagini de poezie etc.

În concluzie, putem spune că acest eveniment cultural, găzduit de municipiul Reghin s-a dovedit a fi o adevărată sărbătoare a ASTREI, a culturii şi spiritualităţii româneşti. Au fost susţinute cu acest prilej comunicări ştiinţifice extrem de interesante, argumentate şi documentate, totul s-a desfăşurat sub spectrul unui înalt profesionalism. Îi felicităm pe astriştii reghineni, în special pe prof. Marin Şara, preşedintele ASTREI reghinene, pentru reuşita acestui eveniment deosebit, le urăm mult succes şi pe viitor, ca să poarte cu aceeaşi dăruire stindardul ASTREI pe cele mai înalte culmi ale culturii şi spiritualităţii româneşti. 

Lasă un comentariu