CĂLĂTORII GRATUITE PENTRU VETERANII DE RĂZBOI

Distribuie pe:

Interviu cu doamna EUGENIA NEAGOE, director executiv al Casei de Pensii Mureş

- Ce modificări legislative au intervenit, de curând, cu privire la veteranii de război?

- Începând cu data de 6 noiembrie 2015, a intrat în vigoare Legea nr.259/2015, care modifică Legea nr.44/1944 şi care prevede că veteranii şi văduvele de război beneficiază de următoarele drepturi: câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilaţi, pentru invalizii de război, precum şi pentru veteranii de război decoraţi cu ordine şi medalii de război.

Astfel, veteranii de război decoraţi cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", cei nedecoraţi, precum şi văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii, ofiţerii şi ceilalţi veterani de război decoraţi cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945" călătoresc la clasa I, iar cei nedecoraţi şi văduvele de război, la clasa a II-a.

Veteranii şi văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 12 călătorii interne, dus-întors, gratuite, pe mijloacele de transport auto, pe calea ferată sau pe căile fluviale, la alegere.

În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori. Legitimaţiile de transport tip card pot fi utilizate şi de către soţul (soţia) sau alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de procură autentificată, nefiind necesară prezenţa titularului la efectuarea călătoriei. Însoţitorii marilor mutilaţi şi ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleaşi drepturi de transport gratuit şi la aceeaşi clasă ca şi titularii drepturilor ai căror însoţitori sunt.

- Ce persoane intră în categoria veteranilor de război?

- Au calitatea de veteran de război persoanele care au participat la primul sau al doilea război mondial în armata românăşi s-au aflat într-una din următoarele situaţii: au luptat în unităţi militare (subunităţi, mari unităţi sau comandamente) la diferite eşaloane ori au făcut parte din formaţiunile logistice, astfel cum sunt prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major; au acţionat în unităţile speciale din zona interioară la dezamorsarea proiectilelor, precum şi la curăţarea teritoriului de mine până la 31 decembrie 1946; au fost comandanţi militari sau comandanţi ai gărzilor militare ori membri în comisiile militare de control şi recepţie în întreprinderi furnizoare de material de război, prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major; au luptat pe teritoriul naţional vremelnic ocupat de inamic, împotriva acestuia, în unităţi ori formaţiuni constituite, recunoscute ca atare de Marele Stat Major; au făcut parte din justiţia militară, poliţia militară, jandarmerie, din unităţi de pompieri militari şi companii de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, care au acţionat în zona de operaţiuni ori s-au aflat în unităţi sau formaţiuni constituite şi au acţionat în timpul războiului, în perioadele arătate în Nomenclatorul Marelui Stat Major; au devenit invalizi de război sau au fost prizonieri de război.

 

Lasă un comentariu