EFECTELE BENEFICE ALE PRESEI PRIN COTIDIANUL MUREŞEAN „CUVÂNTUL LIBER"

Cu siguranţă pentru cititorii, corespondenţii şi colaboratorii cotidianului mureşean „CUVÂNTUL LIBER", premierea şi în acest an a S.C. „Cuvântul liber", societatea editoare a acestui important cotidian cu apariţie zilnică, strâns şi indisolubil legată de redactorii şi realizatorii acestui ziar, constituie satisfacţie şi bucurie.

Rezultatele pozitive ale redactorilor au fost şi sunt posibile datorită canalizării activităţii spre cele mai importante evenimente ale zilei: economice, politice, culturale, sociale, sportive, diversele acţiuni, analize şi păreri la ordinea zilei, prin care „Cuvântul liber" a pătruns prin diferite modalităţi în educaţie, creştere morală, patriotism, ca o necesitate de atitudine asupra a tot ce este bun, dar şi a tot ce este rău, despre realitatea înconjurătoare. Ziarul prilejuieşte o comunicare indirectă între cititori, apărând ca un partener personificat care le poate da acestora un sentiment de siguranţă pe care nu întotdeauna îl găseşte în familie sau societate, randamentul instructiv-educativ fiind de necontestat.

Citirea şi folosirea presei a devenit o obişnuinţă cotidiană în cazul acestui ziar un fel de „magazin ilustrat", care apelează la elementele specifice limbajului şi deontologiei ziaristice prin redactori şi jurnalişti de excepţie care pun fără rezerve în valoare vizibilitatea, lizibilitatea şi forţa sistematică de educaţie prin presă, respectul acordat persoanei, veridicitarea faptelor, interesul public, loialitatea faţă de public şi faţă de profesia de jurnalist şi nu în ultimul rând etica profesională.

Varietatea şi obiectivismul fac din „Cuvântul liber" un instrument pedagogic privilegiat prin conţinutul multiplelor rubrici cu diferite stiluri şi cu diferite limbaje gazetăreşti, multe dintre ele oferite la rubrica „DIVERSE". Ele permit contactul cu cetăţenii, într-o limbă vie, uimitor de adecvată, în fluxul evenimentelor cotidiene de tot felul. Tehnica de informare şi documentare constituie faţete absolut utile în activitatea omului modern, o cale esenţială de acces la valorile neamului nostru în tumultul vieţii social-economice, un instrument de educaţie foarte preţios, inclusiv acela de a stimula simţul critic al cititorilor, o documentaţie ce trebuie analizată privind criză economicăşi politică, care dăinuie fără întrerupere de la revoluţia din decembrie 1989, şi climatul străzii din noiembrie 2015, cu determinări demne de luat în seamă, inclusiv căderea guvernului.

Pornind de la ipoteza că avem de-a face cu o procesualitate normală de apariţie, dezvoltare şi amplificare calitativ-cantitativa a ziarelor, corelată cu procesele gândirii logice, importanţa valorilor funcţionale ale coordonatelor percepţiei presei scrise, apare evidentă valoarea acestui cotidian, obiect „mereu la vedere", cu problemele de natură politică, socială, educativ-culturala, economicăşi alţi factori specifici - tradiţionali sau conjuncturali. În acest context, ne bucurăm că articolele publicate în „Cuvântul liber", vizând existenţa şi activitatea cenaclului literar „Elena din Ardeal": „rateul cultivatorilor de spirite, adormirea cenaclului literar Elena din Ardeal" (4 iulie 2015), „Om între oameni, profesor, doctor, preot şi scriitor la 75 de ani" (4 septembrie 2015), „Cimitirele Târnăveniului numite uitare" (20 octombrie 2015), cu siguranţăşi-au atins scopul, sunt constructive şi edificatoare, intangibilul preşedintele acestui cenaclu dând la o parte „bârna din ochii lui" după foarte mulţi ani de inactivitate, pasivitate, dezinteres şi doar interese personale! - Dar cu interzicerea domniei sale, calităţii de preot, de a oficia Sfânta Liturghie, de a practica religia în spaţiul public, biserici, şcoli, nunţi, botezuri, înmormântări, părăstase etc. („izolarea domniei sale la domiciliu"!..) de către organele oficiale abilitate, mai-marii bisericii greco-catolice, de fapt excluderea domniei sale din rândul preoţilor, cum rămâne?!

 

Lasă un comentariu