Participanţi sărmășeni la actul istoric de la 1 Decembrie 1918

Vasile Crişan

S-a născut la 21 februarie 1856, în localitatea Crişeni, judeţul Cluj. Soţia: Crişan Irina (n. Moldovan). A urmat 7 clase primare. A făcut parte dintr-o familie cu proprietate mijlocie. A fost cantorul Bisericii greco-catolice din Vişinel. Vasile Crişan a fost membru al Partidului Naţional Român. În Adunarea din 27 noiembrie 1918 a Comitetului Naţional din Vişinel, comitatul Cluj pe atunci, a fost ales delegat titular pentru Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. A participat la Alba Iulia împreună cu fiul său cel mare, Ioan Crişan, preot-călugăr şi preşedintele Comitetului Naţional Român din Vişinel. După Unire, pe lângă activitatea de econom, a fost şi cantor al Bisericii din localitate. A decedat la 25 iulie 1934.

Dumitru Moga

Proprietar de pământ, născut la 10 februarie  1888,  în satul Vişinel. A făcut parte dintr-o familie înstărită din zona Sărmaşului. A fost mobilizat în armata austro-ungară şi trimis pe front. În toamna anului 1918, revine în localitatea natală, fiind ales în Comitetul Naţional Român din Vişinel.

A participat la Adunarea din 27 noiembrie 1918 a Comitetului Naţional Român din Vişinel, comitatul Cluj, fiind ales membru delegat titular pentru Marea Adunare de la Alba Iulia, ce se va ţine la 1 Decembrie 1918, I s-a încredinţat, ca şi lui Vasile Crişan, să fie interpretul fidel al hotărârii tuturor locuitorilor din  această  comună curat românească. „Prin aceasta deci - se spune în Hotărârea Adunării -, îl încredinţăm pe sus-numitul delegat ca, înaintea măritei Adunări, să declare, sus şi tare, că  hotărârea  noastră nestrămutată e: Unirea tuturor românilor într-un singur stat naţional independent, sub egida Majestăţii Sale Ferdinand I."

După Unire, Dumitru Moga s-a preocupat de munca pământului. Începută acţiunea de colectivizare, după 1950, a avut de suferit, fiind declarat chiabur, şi-a lăsat pământul statului, stabilindu-se la unul dintre copiii lui, la Cluj. A decedat la Cluj, la 28 octombrie 1963.

Lasă un comentariu