O CARTE FĂRĂ EGAL

Distribuie pe:

Printr-un noroc, am intrat în posesia unei cărţi pe care eu, ca român, ca profesor de istorie, şi ca patriot ce mă consider, aş fi vrut să o pot citi înainte de a pleca din această lume. E o carte pe care am aşteptat-o toată viaţa, pentru că toată viaţa am simţit înlăuntrul fiinţei mele că noi suntem din străvechime aici, pe aceste meleaguri, că din neamul nostru s-au desprins multe din popoarele Europei de azi, că noi am fost cei buni, răbdători şi înţelepţi, că am fost mereu sub ocrotirea cerurilor, că avem o misiune de împlinit şi multe, multe altele.

Această carte cu un titlul sugestiv - ,,AM FOST AICI DINTOTDEAUNA" - îl are ca autor pe SABIN BÂLDEA, medic primar la Spitalul Judeţean Buzău, doctor în ştiinţe medicale şi doctor în istorie. Ea argumentează, pe parcursul a peste 300 de pagini, cu documente de netăgăduit, că noi suntem aici ca popor civilizat de mii de ani, că zeităţile lumii, începând cu Uranus, Cronos, Thoth, Zeus, Poseidon, Demetra, Hera, Hades etc., etc., şi profeţii lumii - Zamolxis, Zarathustra, Moise - au contribuit la formarea poporului atlanto-pelasgo-traco-geto-daco-vlaho-român, popor care a avut la origine Legea Adevărului şi Dreptăţii a Tatălui Ceresc (legile Belagine), că limba noastră cea bătrână, prisca, latina vulgară, a stat la baza multor limbi europene vechi, că aici, sub munţii noştri, sunt sălile din Amenti, locul unde se ,,reciclează", din timp în timp (însuşindu-şi ultimele cuceriri ştiinţifice), ,,învăţătorii" lumii, cei care revin sub alt nume, în diverse locuri şi comunităţi umane, pentru a corecta şi aduce pe calea cea bună comportamentul oamenilor din diverse epoci, că de aici au radiat în toate direcţiile strămoşii noştri, dând naştere unor noi popoare (din Spania până în Japonia, India, China, Grecia, Italia, Egipt,) păstrând până în ziua de azi în vocabularul lor cuvinte pur româneşti, asemenea în port, zeităţi, basme etc.

Că zeii noştri din ceruri fac un experiment cu rasa umană (descris pe larg într-o altă carte celebră, ,,Programul Terra" autor Toni Victor Moldovan), şi că acest experiment este încă în desfăşurare. Că fiii zeilor au coborât pe Pământ şi s-au împreunat cu frumoasele pământene, transmiţându-le urmaşilor nu numai genele lor, scânteia vieţii, şi de aici înainte şi deschiderea drumului spre cunoaştere (fructul oprit), dar şi unele trăsături negative de caracter ale acestora (viclenia, ura, răutatea, vrajba, minciuna, răzbunarea), toate aceste rămânându-ne până astăzi ca ,,zestre divină", pe care zeii din ceruri tot încearcă de-atunci încoace să o corijeze, să o scoată din noi. Cele două, deschiderea drumului spre cunoaştere şi tarele din zestrea copiilor, şi mai apoi a urmaşilor - urmaşilor lor, au condus inevitabil la războaie şi, în final, la autodistrugerea rasei umane, luându-se, de mai multe ori, totul de la început.

Că foarte multe din documentele materiale, scrieri ale părinţilor istoriei care vorbesc despre noi, sunt date dispărute sau nescoase la iveală de Vatican, că noi am fost contemporani cu zmeii şi balaurii, cu uriaşii din frumoasele basme şi poveşti, că aici, în bazinul Mării Negre, a avut loc Potopul biblic, toate acestea fiind dovedite şi acoperite de autor cu mărturii, documente, rezultate ştiinţifice convingătoare, inatacabile.

Această carte cuprinde sute şi mii de citate din documente autentice, ştiute şi neştiute încă. În ea se fac conexiuni logice, se trag concluzii clare, toate acestea repunându-ne istoria noastră acolo unde îi este locul. Cred că a fost o muncă titanică din partea autorului, făcută însă din dragoste neţărmuită faţă de istoria acestui neam, bun, drept şi răbdător, pentru a risipi milenara minciună în care am fost ţinuţi până acum, numai şi numai pentru ca alţii să se poată împăuna cu lauri, laude şi merite nemeritate.

Se mai dovedeşte că o bună parte din identitatea noastră, zeităţi, mituri, legende şi întâmplări, ne-a fost furată de alţii, care acum se cred a fi ,,cap de lume şi de începuturi'' şi se comportă ca atare.

Cartea dovedeşte continuitatea permanentă a neamului nostru pe aceste meleaguri, jertfelnicia sa, ridicarea şi decăderea lui, dar şi speranţa că misiunea sa divină nu s-a încheiat, că el, neamul acesta, este menit de divinitate a fi sămânţa şi veşnicia lumii.

Este cartea care ar trebui să ajungă în casa fiecărui daco-român adevărat. După modelul ei ar trebui refăcută Istoria României, care mai apoi să fie predată în şcoli şi în facultăţile de profil. Ea ar trebui tradusă în toate limbile pământului pentru a circula în medii şi cercuri diverse, dar mai ales în cele istorice externe.

Această extraordinară carte a apărut din truda titanică a autorului şi cu generozitatea unor sponsori, dar, spre regretul tuturor, într-un număr limitat de exemplare, mare parte din ele fiind donate de autor unor biblioteci, s-au împărţite gratuit prietenilor apropiaţi. Autorul are promisiuni că, datorită primirii excepţionale a cărţii, sponsorii vor mai face anul viitor un efort, să mai editeze un număr de 1.000 de exemplare, autorul neavând nici cel mai mic beneficiu material din efortul depus pentru scrierea acestei cărţi. Cinste lui!

Dar nu autorul, ci Guvernul ar trebui să facă un minim efort financiar atunci când mintea, sufletul şi pasiunea unor oameni dau naştere la cărţi de importanţă capitală pentru istoria noastră, să le editeze, şi să le promoveze mai apoi. Beneficiile ar fi uriaşe, mai ales la nivelul conştiinţei colective.

Dacă veţi intra vreodată în posesia acestei cărţi, ,,citiţi-o şi daţi-o mai departe", pentru că ea trebuie să ajungă în mâna, mintea, gândul şi conştiinţa fiecărui român! Doar aşa, dacă vom cunoaşte, fiecare, adevărata noastră istorie, vom fi mai puternici, mai încrezători, mai buni, mai iubitori, mai respectaţi de alţii, mai aproape de ceea ce zeii din ceruri aşteaptă de la noi, pentru ca prin noi să poată schimba, când vor crede ei de cuviinţă, mincinoasa lume în care trăim. Fondul acestui neam este bun, păcat că el este guvernat acum de cine nu trebuie!

Lasă un comentariu