„Religie și... știință"

Distribuie pe:

„Nebunul se înspăimântă doar atunci când vede lucind fulgerul și când aude tunetul furtunii, dar omul înțelept se teme de Domnul în fiecare clipă și în fiecare zi. Căci Ziditorul fulgerului și furtunii este mult mai înfricoșat decât fulgerul și furtuna înseși și, mai ales, el este pururea cu tine. De aceea nu este destul să te temi de Domnul numai din când în când, ci trebuie să te temi de Domnul cu fiecare răsuflare".

***

„Cel mai rațional dintre oameni este întotdeauna omul credincios: aceasta pentru că numai el este în stare să vadă adevărul în oglinda cea curată a sufletului său. Prin ce are a se împodobi sufletul? Numai și numai prin dragostea de Hristos, ce cuprinde în sine toate celelalte podoabe: tot mărgăritarul credinței, tot argintul nădejdii și toate pietrele scumpe ale tuturor celorlalte virtuți".

***

„Fă binele și-l îngroapă sub piatră, iar binele își va face limbă din piatra aceea și va vesti lumea. Dacă ești în temniță pentru dreptate, toate stelele vor străluci deasupra închisorii tale și vor lucra pentru libertatea ta. Dacă ești la spânzurătoare pentru dreptate, toate cererile se vor amesteca între ele și vor lucra la prefacerea morții tale în viață".

 NICOLAE VELIMIROVICI (1881-1956), episcop, sfânt, scriitor bisericesc. A urmat Seminarul Teologic Sf. Sava din Belgrad. A obținut o bursă de doctorat la Universitatea din Boema (1908), publicându-și teza în limba germană, în 1910, doctoratul în filosofie a fost pregătit la Oxford și susținut la Geneva, în franceză, pe tema "Filosofia lui Berkeley". La sfârșitul anului 1909 a fost tuns în monahism. În anul 1915, în timpul Primului Război Mondial, a fost trimis de către Biserica Sârbă în Anglia și America, unde a susținut numeroase cuvântări, luptând pentru unitatea sârbilor și a popoarelor slave de miazăzi. În perioada 1941-1944, a fost întemnițat, bătut, umilit și torturat. După război, în 1946, emigrează în USA, unde va fi profesor la câteva Seminarii Teologice. A fost rector în Pennsylvania unde a și murit, mergând la Domnul pe care L-a slujit cu mult devotament și dragoste creștină. În anul 2003, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe a hotărât în unanimitate canonizarea preotului patriot Nicolae Velimirovici.

Autor de citate:

** - „FĂRĂ HRISTOS, Europa este cel mai sărac cerșetor și cel mai crud tâlhar al lumii acesteia".

** - „Cuvintele își pierd puterea lor tainică și dumnezeiască dacă sunt rău întrebuințate și ajung la moarte. Ca un pom din miazănoapte sădit la miazăzi, care se veștejește și se usucă".

** - „Oamenii disprețuiesc autoritatea plinită de un om lipsit de vrednicie".

** - „FRAȚILOR, AȚI FOST CHEMAȚI LA LIBERTATE, NUMAI SĂ NU FOLOSIȚI LIBERTATEA CA PRILEJ DE A SLUJI TRUPULUI, CI SLUJIȚI UNUL ALTUIA PRIN IUBIRE".

** - „PĂCATUL este ca buruiana care poate să crească până și în cele mai secetoase locuri".

„1001 CUGETĂRI" 

Lasă un comentariu