Ambasadorul Elveţiei Jean- Hubert Lebet, Cetăţean de Onoare al Sighişoarei

Distribuie pe:

La data de 10 august 2015, m-am adresat Consiliului Local Sighişoara, ca locuitor al oraşului, supunând atenţiei consilierilor municipali iniţierea unui proiect de hotărâre prin care Excelenţei Sale Jean - Huber Lebet - Ambasadorul Elveţiei în România, să-i fie acordat titlu de CETĂŢEAN DE ONOARE al Municipiului Sighişoara. În şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 26.11.2015, prin votul unanim al consilierilor prezenţi, domnului ambasador Jean-Hubert Lebet i-a fost conferit acest onorant titlu. Propunerea se bazează pe nenumăratele vizite întreprinse la Sighişoara, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a Elveţiei, aportul la consolidarea relaţiilor economice, susţinerea „Academiei Sighişoara" festival muzical internaţional desfăşurat cu ajutorul şi prin intermediul Elveţiei, pentru Uniunea Europeană extinsă, care a contribuit astfel la consolidarea relaţiilor culturale şi de prietenie dintre cele două ţări. Domnul ambasador Jean - Hubert Lebet este implicat în susţinerea şi implementarea ferventă a unor activităţi economice atât pe plan local cât şi pe întreg judeţul. Până în prezent, pe teritoriul judeţului Mureş, se află 41 de societăţi comerciale elveţiene, printre care Combinatul Azomureş, iar la Sighişoara, Societatea comercială SEFAR - două din capacităţile economice de producţie cunoscute în întreaga lume, prin desfacerea produselor de înaltă calitate necesare multor industrii. Un rol important în consolidarea relaţiilor statornicite la nivel de municipiu, îl are prietenul oraşului Sighişoara, domnul ambasador Jean -Hubert Lebet, ceea ce ne-a îndreptăţit să facem această propunere. „Acţiunea de recunoaştere a meritelor deosebite ale unor personalităţi, care au făcut cunoscut numele municipiului Sighişoara, în ţară şi străinătate, trebuie marcată, aspect pentru care considerăm oportună acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Sighişoara" domnului ambasadore al Elveţiei în România - Jean-Hubert Lebet", a precizat înainte de vot viceprimarul municipiului Ionel Gavrilă. De apreciat, de-a lungul anilor au fost inserate în cotidianul nostru articole de presă cu prilejul vizitelor la Sighişoara, a înaltului demnitar, interesul nutrit consolidării legăturilor statornicite intre oamenii de afaceri din Ţara Cantoanelor cu cei români, iubirii împătimite arătate oraşului cetate Sighişoara. Adresându-ne în preambulul acestei propuneri îi scriam domnului ambasador „Sunteţi ataşat de aceste frumoase meleaguri transilvane care vă aduc aproape de suflet inegalabilele dumneavoastră locuri natale, cât şi dăruirea de care daţi dovadă în munca fără preget depusă în slujba prieteniei ce leagă cele două popoare. Pentru acest lucru şi pentru multe alte activităţi ce vă înnobilează în mod fericit şederea la noi în ţară întru zidirea şi consolidarea acestei prietenii pe multiple planuri de conlucrare, vă mulţumim". Domnul ambasador, nu şi-a ascuns satisfacţia faţă de acest demers, mulţumindu-ne pentru frumoasele cuvinte la adresa domniei sale, scriindu-ne, este mai mult decât onorat să primească Titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Sighişoara.

Lasă un comentariu