„Religie și... știință"

Distribuie pe:

„Dumnezeu, înainte de a-ți da Crucea pe care o duci, a privit-o cu ochii Săi cei preafrumoși, a examinat-o cu rațiunea Sa dumnezeească, a verificat-o cu dreapta Sa neajunsă, a încălzit-o în inima Sa cea plină de iubire, a cântărit-o cu mâinile Sale pline de afecțiune, ca nu cumva să fie mai grea decât o poți duce. Și după ce a măsurat curajul tău, a binecuvântat-o și ți-a pus-o pe umeri. Deci o poți duce! Ține-o bine și urcă pe Golgota spre Înviere!"

***

„Irațiunea a zămislit monștri ca Hitler, Stalin și mulți alții ca ei, care sunt produșii ateismului. Fără rațiune, pe ce temei construiești lumea? Pe forță oarbă și hazard. Pe aceste temeiuri, nimic nu durează și, în final, se va merge spre haos. Pentru a zidi ceva durabil este nevoie de un Model. Modelul nostru este Iisus Hristos. Pe temeiul acestui model vrem să construim ziua de mâine, viitorul țării noastre. Viziunea Ortodoxiei este viziunea unui realism integral. Ea vede toate disciplinele într-o perfectă armonie cu ele însele și într-o perfectă armonie cu omul".

***

„NU putem vorbi de iubire, de bunătate, de dreptate, de toleranță, decât dacă le ancorăm și le fundamentăm în divin. De pildă, e simplu ca eu să cred în dumneata și dumneata să crezi în mine. Dar niciunul din noi nu poate fi Absolutul, nu putem fi un credit absolut. Eu cred în dumneata și dumneata crezi în mine, adică eu am încrederea în dumneata și dumneata în mine, când amândoi credem în același adevăr și ne referim la aceeași poruncă, la aceeași ordine sau armonie divină, care este mai presus de mine și de dumneata. Moralitatea publică, dacă nu se raportează la un fundament stabil, absolut, este nițel suspendată, fragilă...".

Părintele GALERIU CONSTANTIN (1918-2003), preot, profesor de teologie, unul din cei mai mari duhovnici ai ortodoxiei românești. Urmează seminarul teologic „Sf. Gheorghe" din Roman, Facultatea de Teologie din București, doctorand la Institutul de Teologie Universitar, doctor în teologie (1973). La început este preot în județul Prahova, apoi în orașul Ploiești, după care este transferat ca „spiritual" la Institutul Teologic București, lector și profesor titular la același institut. În anul 1992 este profesor consultant și conducător de doctorat la Universitatea București, iar în 1992 este numit vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pe data de 13 august 1999, Constantin Galeriu a primit titlul de „Cetățean de Onoare" al municipiului Bacău, fiind considerat unul din cei mai mari rugători și învățați ai Bisericii Ortodoxe Române. În perioada anului 1974 a fost preot și în parohia Sfântul Silvestru din București. Din cauza convingerilor sale religioase și umanitare, a fost întemnițat de mai multe ori în anii 1950 și 1952-1953. Pe data de 8-9 iulie 1989, este atacat la miezul nopții, legat și bătut o noapte întreagă. Pretextul ar fi fost furtul dar de fapt erau manuscrisele recente ale părintelui, scrieri, subversive împotriva guvernului. I-a iertat într-un mod personal unic: „Sărmanii de ei... îmi era milă de ei, fac păcate...". Nu de puține ori se descălța pe străzile Bucureștilor și venea desculț acasă pentru a-și dărui pantofii sărmanilor. Din punct de vedere literar rămân câteva cărți cu caracter religios, social și cultural. „Iubirea dumnezeească și judecata din urmă", „Rabindranath Tagore, poet și filosof indian", „Sensul creștin al pocăinței", „Jertfă și răscumpărare", „Probleme actuale ale religiilor creștine" ș.a.

Autor de citate:

** - „Ignoranța este un păcat foarte grav, căci un creștin autentic NU poate fi prost".

** - „Iubește pe păcătos, dar urăște păcatele lui".

** - „Singurătatea este încăperea unde Dumnezeu ne acordă audiență".

** - „Iubirea este principiul vieții și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne revelează iubirea și viața în iubire, de la obârșia divină".   

„1001 CUGETĂRI" 

Lasă un comentariu