TRANSILVANIA FURATĂ - CARACATIȚA VERDE ÎȘI EXTINDE TENTACULELE (I)

Distribuie pe:

În presă au apărut numeroase articole despre necazurile generate de înființarea și funcționarea Parcului natural ,,Defileul Mureșului Superior" și a Sitului Natura 2000 ,,Călimani-Gurghiu".

După 8 ani de existență „sub acoperire", acest parc din județul Mureș, sub tutela S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., din județul Harghita, a început să genereze mari probleme locuitorilor și administrațiilor locale din comunele Deda, Răstolița, Lunca Bradului și Stânceni, județul Mureș, iar din acest an și locuitorilor din localitățile de pe Valea Gurghiului și din alte localități harghitene și din Bistrița-Năsăud, care, probabil tot peste opt ani vor ști că sunt într-o arie protejată și totodată vor mai afla și cine le administrează proprietățile personale!

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, pe baza Tratatului de Aderare, privind măsurile de mediu, pe termen scurt, ce trebuiau întreprinse, statele care aderă, inclusiv Romînia, aveau obligația să-și mărească suprefețele ariilor protejate (Natura 2000). În acel timp, România și-a luat angajamentul față de Uniunea Europeană că, până la sfârșitul anului 2006, suprafața ariilor protejate trebuie să ajungă la circa 15 la sută, atâta cât este media în Uniunea Europeană, România având la acea dată numai 7 la sută din suprafață arii protejate.

În contextul acestor angajamente, unii ,,PROTECTORI AI NATURII", printre care Attila Korodi - ministrul Mediului și Dezvoltării Durabile, László Borbély, ministrul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, succesor al lui Attila Korodi, la Ministerul Mediului din anul 2008, până în anul 2012, dr. ing. Ábrán Péter, șef serviciu biodiversitate la Agenția de Protecția Mediului Mureș (fondator al ONG ,,RHODODENDRON", din Târgu-Mureș, care a întocmit și elaborat documentațiile științifice de propunere a mai multor arii naturale protejate în județul Mureș, printre care ,,Scaunul Domnului", Parcul Natural ,,Defileul Mureșului Superior", Situl Natura 2000 ,,Călimani-Gurghiu" și altele), Kelemen Márton (fiul parlamentarului mureșean Kelemen Attila, fost consilier personal al lui Borbely Laszlo, când era ministru, membru în Asociația pentru Protecția Naturii ,,Milvus" din Târgu-Mureș), dr. ing. Melles Elõd, fost șef al Ocolului Silvic Gheorgheni din cadrul Direcției Silvice Harghita, un foarte bun apropiat al lui Verestoy Attila, cunoscut în presă ca ,,Drujba Carpaților" și alții, au speculat, pur și simplu, angajamentele de mediu ale României față de Uniunea Europeană, în favoarea ideilor exprimate din anii '90 încoace de constituire a unei zone autonome maghiare în centrul României, încercând, prin toate mijloacele, să sprijine restituirea acestor suprafețe.

În urma promulgării Legii nr. 247/2005, privind restituirea proprietăților și mica reformă în justiție, în inima Transilvaniei, mai precis în județul Mureș, urmașii unor grofi unguri, printre care Banfy, Kemény, Farkas, Urmanczi, Eltetö, Bethlen, S.C. Gudea Mesterhaza SA, Societatea Anonimă de Silvicultură Ardeleană au revendicat suprafețe imense de păduri (44.500 de hectare), proprietăți imobiliare și terenuri agricole, circa 65 la sută din suprafața Parcului natural „Defileul Mureșului Superior" și o mare parte din suprafața Sitului Natura 2000 „Călimani-Gurghiu".

În conformitate cu documente din Arhivele Naționale, în anul 1944, în Transilvania existau 119 baroni, grofi și alte denumiri (unguri), care dețineau 13.871 de acțiuni, fiecare acțiune echivalând cu un jugăr de pădure (1 jugăr = 5.787 mp). Rezultă că suprafața totală de pădure, deținută de aceștia în Transilvania, era de 8.027 de hectare, nu de sute de mii, cât au revendicat urmașii și așa-ziși urmași, conform Legii nr. 247/ 2005, sprijiniți, cu mult sârg și devotament, de ,,protectorii naturii", enunțați mai sus, unii dintre ei cu funcții înalte în statul român și cu mari influențe ,,colegiale" solicitând 44.500 de hectare de pădure din Munții Călimani și Gurghiu, numai pe suprafața administrativ-teritorială a județului Mureș.

Urmașii acestora solicită suprafețe imense, cu mult mai mari față de cât au avut în realitate. Printr-o pură coincidență, în anul 2006 se înființează o societate de drept privat, cu sediul în municipiul Gheorgheni, pe strada Gabor Aron nr. 2, Județul Harghita, numită OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI S.A., acționari ai acestei societăți fiind Composesoratele din zona Gheorgheni-Lăzarea-Remetea, nicidecum acționari din județul Mureș.

Tot printr-o pură coincidență, administratorul acestei societăți nu este nimeni altul decât dr. ing. Melles Elõd, fost șef al Ocolului Silvic Gheorgheni, din cadrul Direcției Silvice Harghita, ocol care a fost desființat în urma tăierilor ilegale de păduri, constatate de autoritățile statului român, vinovatul principal pentru aceste distrugeri fiind găsit același dr. ing. Melles Elõd, așa cum reiese din Procesul-verbal al ședinței Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din Parlamentul României, din 30 martie 2010.

Urmașii foștilor grofi unguri și ai societăților acestora, intentează statului român mai multe procese prin care solicită să li se restituie, în întregime, proprietățile care, de fapt, le-au fost despăgubite în coroane-aur în urma „Procesului optanților", de statul român, în ciuda faptului că dintre aceștia, unii au fost declarați criminali de război, cum este baronul Banfy Daniel, condamnat prin Decizia Penală nr. 2.213, din 03 decembrie 1952, pronunțată de către Tribunalul Capitalei Republicii Populare Române, Colegiul Penal, pentru săvârșirea crimelor contra umanității, prin care s-a dispus și confiscarea averii.

Aceste suprafețe formează în prezent cea mai compactă suprafață cu pădure din România, aproximativ 136.000 de hectare, toate aflate în județul Mureș, și pe care, ,,PROTECTORII NATURII", ca să nu le spunem ,,BĂIEȚI DEȘTEPȚI", mai sus-menționați, le-au inclus în aria protejată Natura 2000 „Călimani-Gurghiu". Din anul 2007 până în anul 2010 în zona „Defileul Mureșului Superior", deși a fost o mare agitație din partea ,,PROTECTORILOR NATURII" privind aceste restituiri către urmașii grofilor unguri și societățile acestora, cu ramificații și domicilii în Ungaria, nici până la sfârșitul anului 2009, urmașii și așa-zișii urmași, nu au reușit să-și primească înapoi proprietățile revendicate.

Văzând că nu au nicio reușită, acești ,,protectori ai naturii" au pus în aplicare marele vis al lor pentru înfăptuirea unei autonomii teritoriale, sub umbrela unei așa-zise arii protejate, care avea susținere, atât la Ministerul Mediului, condus de către lideri ai UDMR (Laszlo Borbely-ministru), cât și la Uniunea Europeană, prin anumite organizații de mediu.

În acest joc, ,,protectorii naturii" introduc în scenă, ca personaj principal, Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim - Gheorgheni, condusă de dr. ing. Meles Elöd.

Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă, vom prezenta mai multe episoade, bine documentate, în care vom aduce la lumina tiparului prin documente existente povestea Parcului Natural ,,Defileul Mureșului Superior" și a Sitului Natura 2000 ,,Călimani-Gurghiu".

 

(va urma)

 

Lasă un comentariu