Deținătorii de arme, la examen psihologic!

Distribuie pe:

Persoanele care dețin arme letale și neletale ce necesită autorizare vor fi obligate să se supună unui examen psihologic în orice moment, dacă autoritățile solicită acest lucru în baza unei constatări motivate. În caz că nu se vor prezenta la examinare, aceste persoane își vor pierde dreptul de a deține arme.

Introducerea examinării psihologice și medicale în orice situație motivată constatată de polițiști sau de medici și psihologi pentru persoanele care deja dețin arme letale și neletale supuse autorizării este prevăzută într-un proiect pentru modificarea Legii armelor și munițiilor, votat recent de Parlament.

Dacă persoanele cărora li s-a solicitat să se prezinte la examinarea psihologică și medicală nu vor face acest lucru în cel mult 30 de zile, acestea își vor pierde dreptul de a deține arme. Totodată, dreptul de a deține arme va fi suspendat și atunci când se constată că este necesară o examinare urgentă pentru menținerea autorizației.

Unitățile psihologice certificate vor fi obligate să păstreze evidența examinărilor în registre speciale și să transmită poliției, în maximum cinci zile, rezultatul examinărilor, atunci când se emit recomandări de reexaminare sau avizul de inaptitudine.

Permisul de armă va avea în continuare o valabilitate de cinci ani, dar la calcularea acestui termen nu va mai fi exceptată perioada de suspendare. În plus, va fi necesară absolvirea unui curs de instruire teoretică și practică nu doar pentru deținerea de arme letale, ci și pentru armele neletale.

Conform Legii armelor și munițiilor, arme letale sunt cele care pot cauza moartea sau rănirea gravă a persoanelor, cum ar fi armele de foc scurte, semiautomate sau cu repetiție, cu percuție centrală, și armele de foc lungi semiautomate, ale căror încărcătoare și camere conțin mai mult de trei cartușe. Arme neletale sunt cele care au un scop utilitar, de distracție sau autoapărare și care nu cauzează moartea persoanelor (pistoalele care trag cu proiectile din cauciuc și armele cu aer comprimat, care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s).

Lasă un comentariu