Profitul „Loteriei Române", diminuat cu peste 14,5 milioane de lei!

Distribuie pe:

Guvernul a rectificat, în şedinţa de miercuri, 16 decembrie 2015, bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Loteria Română", în sensul că profitul a fost diminuat cu 14,675 milioane lei (de la 116,778 milioane la 102,103 milioane), justificat de majorarea cheltuielilor totale cu aceeaşi sumă.

Comparativ cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat anterior, prin HG 167/2015, cel rectificat include o serie de cheltuieli, astfel: cheltuielile cu bunurile şi serviciile se diminuează cu 3,558 milioane lei (de la 79,456 milioane la 75,895 milioane de lei), diminuarea având loc ca urmare a reducerii cheltuielilor cu serviciile executate de terţi din categoria cheltuieli poştale de comunicaţii şi a cheltuielilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale; cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate se majorează cu 4,559 milioane de lei (de la 29,360 milioane la 33,920 milioane), majorarea fiind justificată de instituirea, în cursul anului 2015, a unei taxe suplimentare pentru jocurile de noroc „Videoloterie", respectiv taxa pe viciu de 400 euro/aparat/an (taxă suplimentară cuantificată pentru perioada iunie - decembrie la o sumă de 2,527 milioane de lei). Aceeaşi reglementare instituie şi o majorare cu un punct procentual a taxei speciale pentru jocul de noroc „Videoloterie", de la 2% din încasări la 3% (creştere cuantificată pentru perioada iunie - decembrie la valoarea de 2,032 milioane de lei); cheltuielile cu personalul se majorează cu 949.000 lei (de la 107,370 milioane lei la 108,319 milioane lei), creşterea fiind justificată de punerea în aplicare de către „Loteria Română" a unei prevederi legale (art 66 din OUG 47/2015), potrivit căreia cheltuielile cu salariile pot fi majorate cu sumele aferente reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întregul an 2015, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale în anul 2014 pentru o fracţiune de an. Totodată, în structura cheltuielilor de personal se efectuează o mutare a fondurilor aprobate în buget, în sensul că se majorează cheltuielile privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anii 2013, 2014 cu suma de 1,193 milioane lei. Se va pune astfel în aplicare o hotărâre judecătorescă prin care salariaţii „Loteriei Române" au obţinut plata participării la profit pentru anii anteriori. Câştigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, se majorează de la 2.541 lei la 2.565 lei, la un număr de personal prognozat la finele anului 2015 de 2.723; cheltuielile cu majorări şi penalităţi se majorează cu suma de 9,191 milioane de lei (de la buget zero aprobat!), urmare a măsurilor stabilite în urma unui control desfăşurat de ANAF).

Lasă un comentariu