PROFESORUL IONEL COVRIG - 70

Distribuie pe:

Sunt momente în viaţă când se cuvine să priveşti în urmă, să conştientizezi unde te afli, ce ai realizat în existenţa ta, cum eşti privit de semenii tăi, cum te postezi în faţa Celui care te-a chemat la viaţă, te-a înzestrat cu darurile Sale, bunul şi atotputernicul Dumnezeu.

La 19 decembrie 2015, cu câteva zile înainte de minunata sărbătoare a Naşterii Domnului Iisus Christos, când colindele în peisajul hibernal înfrumuseţează totul, profesorul Ionel Covrig de la Târnăveni împlineşte frumoasa vârstă de 70 de ani.

Te uiţi la omul care o viaţă întreagă şi-a dedicat-o, cu pasiune şi profesionalism, Şcolii româneşti, şi constaţi că încă este puternic, entuziast şi stăpân pe sine, că, în ciuda ieşirii la inevitabila pensionare, este implicat social, cu o admirabilă hărnicie şi responsabilitate, ca preşedinte al Despărţământului ASTRA - Târnăveni, pe care îl conduce, ca un bun şi vrednic intelectual român, de peste 12 ani.

Originar din oraşul de pe Târnava Mică, numit odinioară, Diciosămărtin (oraşul Sf. Martin), Ionel Covrig urmează şcoala generală şi liceul, aici, apoi studiile superioare la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de istorie-filosofie (1963-1968).

Din cei aproape 45 de ani de muncă la catedră, în localităţile, Deleni (Băgaciu), Găneşti şi Târnăveni, mai bine de jumătate din aceşti ani, adică 25 de ani, pe lângă funcţia de profesor de istorie, în care a obţinut toate gradele didactice, a fost director de şcoală, datorită pregătirii, seriozităţii şi calităţilor sale manageriale.

Împlinirea profesională de vârf a realizat-o la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu" din Târnăveni, unde a funcţionat 20 de ani (1990- 2010), ca profesor de istorie, dintre care timp de două mandate a fost conducătorul acestei instituţii, una dintre cele mai performante, nu doar la nivel de judeţ.

Foştii săi elevi, unii dintre ei ajunşi cadre didactice la acelaşi liceu, vorbesc cu afecţiune şi recunoştinţă despre dascălul şi conducătorul lor, apreciind „charme-ul" personal şi vocaţia sa didactică.

Întrebat care este secretul succesului profesional, profesorul Ionel Covrig afirmă, cu convingere, că la baza succesului profesional stă foarte buna pregătire, oferită de studiile universitare clujene, completate cu riguroasa pregătire curentă, promovarea gradelor didactice, cursurile de perfecţionare, la care se adaugă, crede cel aniversat, flerul individual.

Se consideră un bun creştin. Aprobă şi respectă preceptele creştine. Prestaţia şi prestigiul său în societate sunt întru totul conforme cu afirmaţia biblică, „Credinţa fără fapte moartă este", fiind justificată de o carieră didactică de aproape 45 de ani.

Preşedinţia Despărţământului ASTRA - Târnăveni a venit în viaţa sa ca o provocare, i se potriveşte şi s-a străduit s-o exercite la nivelul aşteptărilor celor cu care a colaborat, apoi exercitarea ei i-a adus nu puţine satisfacţii.

Meritele lui Ionel Covrig, ca profesor şi preşedinte al ASTREI - Târnăveni, sunt puse în evidenţă de mai multe distincţii primite de-a lungul anilor: Titlul de „Profesor Evidenţiat", emis de Ministerul Învăţământului (1975); „Placheta Omagială", acordată de ASTRA - BLAJ (2010); „Diploma de Merit şi Recunoştinţă", conferită de ASTRA - SIBIU (2015) etc.

La cei 70 de ani, pe care nădăjduieşte să-i aniverseze, cu voia şi darul Celui Preaînalt, bunul şi atotputernicul Dumnezeu, Ionel Covrig se consideră un om împlinit familial, profesional şi social.

A avut o carieră de succes, o familie frumoasă, doi copii realizaţi pe deplin, a fost mereu foarte bine apreciat. Acum îşi doreşte să fie sănătos, iar, la anii săi, să-şi păstreze tinereţea spirituală, să nu devină ursuz, neagreabil şi uitat.

La mulţi ani, iubite prietene, profesor, Ionel Covrig!

Lasă un comentariu