Proiectul de Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, la final

Distribuie pe:

Proiectul de amenajare hidrologică a râului Niraj, finanțat prin Programul Sectorial Mediu, Axa Prioritară 5, „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc", în valoare de 60 milioane de lei a ajuns la final, printr-o ședință de încheiere organizată la sediul Administrației Bazinale de Apă Mureș, beneficiarul investiției. Nu mai puțin de 32 km de amenajări prin diguri și ziduri de sprijin, consolidări maluri au fost realizate anul acesta, rezultatul fiind protejarea împotriva inundațiilor a peste 30 de mii de mureșeni din această zonă.

Istoricul proiectului

Amenajarea Văii Nirajului a fost începută încă din anul 1988 când au fost aprobați indicatorii tehnico-economici a proiectului care prevedeau realizarea acumulării nepermanente Valea pe râul Niraj, cu un volum total de 6 mil mc, recalibrarea râului Vețca, amenajarea râului Niraj și a afluenților între Miercurea Nirajului și Ungheni. Scopul acestuia era de a contribui substanțial la reducerea riscului de inundații prin asigurarea liniei de apărare împotriva inundațiilor pe respectivul tronson a râului Niraj, punerea în siguranță a construcțiilor deja executate, executarea unor lucrări de consolidare a malurilor în zone expuse eroziunilor. Proiectul a fost realizat în două etape, începând cu realizarea acumulării nepermanente Valea și recalibrarea canalului Vețca, inclusiv afluenții acestuia, finalizate în 2002. În etapa a II-a s-au amenajat râul Niraj și afluenții pe tronsonul cuprins dintre Miercurea Nirajului și Ungheni, lucrare finalizată în anul 2008.

Finalizarea lucrărilor în 2015

În data de 19 mai 2015 s-a semnat contractul de finanțare nr. 7717 a Proiectului de Amenajări hidrotehnice în bazinul Hidrografic Niraj, jud. Mureș, între Ministerul Fondurilor Europene și Administrația Națională „Apele Române" în calitate de beneficiar. Obiectivul general a fost reducerea riscului la inundații în bazinul la inundații în bazinul hidrografic al râului Niraj pe tronsonul Miercurea Nirajului-Cinta. Obiectivul specific este de creștere a gradului de protecție pe teritoriu localităților: Miercurea Nirajului, Dumitrești, Gălești, Murgești, Păsăreni, Bolintineni, Acățari, Stejeriș, Crăciunești, Cinta. S-au realizat lucrări de construire de diguri și ziduri de sprijin noi, supraînălțarea digurilor existente, consolidări de mal, reabilitarea nodului hidrotehnic Miercurea Nirajului, amenajarea Valea Maiad.

Lasă un comentariu