TRANSILVANIA FURATĂ - CARACATIŢA VERDE ÎŞI EXTINDE TENTACULELE (IX)

Distribuie pe:

O SOCIETATE PRIVATĂ DIN GHEORGHENI PROPUNE MUREŞENILOR UN MANAGEMENT EUROPEAN!!!???

Administraţia, numită, pe scurt, APNDMS a constituit-o dr. ing. Meles Elöd, ca o subunitate a S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, subordonată acestuia, şi nu ca o administraţie distinctă, cu personalitate juridică proprie, subordonată Agenţiei Naţionale de Protecţia Mediului, aşa cum prevăd reglementările OUG nr. 57/2007.

Cu alte cuvinte, în loc ca Ministerul Mediului, prin structurile sale, să controleze administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, privind legalitatea actelor emise de aceasta, privind respectarea sau nerespectarea angajamentelor asumate prin Contractul de administrare, privind legalitatea amenzilor instituite de aceasta, Administraţia (APNDMS) este controlată de creatorul şi stăpânul ei, dr. ing. Melles Elõd, administratorul S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA.

Un lucru foarte important de menţionat este faptul că, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr.49/2011, Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior este obligată să aibă, în afară de Consiliul Ştiinţific, şi un Consiliu Consultativ, compus din reprezentanţi ai Parcului, ai mediului, ai administraţiilor locale şi ale administratorilor sau proprietarilor de terenuri.

Din păcate, din acest Consiliu Consultativ se pare că nu fac parte niciunul din primarii comunelor din Parc şi niciun reprezentant al proprietarilor, deşi aceştia au incluse suprafeţele proprietăţilor, în procent de sută la sută, în perimetrul Parcului !!!

Atât documentaţia ştiinţifică, prin care s-a declarat Parcul Natural Defileul Mureşului Superior, cât şi componenţa Consiliului Ştiinţific, mai sus enumerat, au fost trimise Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, din cadrul Academiei Române, spre avizare.

În baza avizelor primite, nr.1098/CJ/25.04.2006 şi nr. B 1.752/04.04.2006, ,,PROTECTORII NATURII" se justifică prin faptul că Parcul este legal constituit, având avizul Academiei Române, neexistând, până în momentul actual, studii ştiinţifice care să combată studiile avizate de Academia Română.

Se pare că şi Academia Română a fost dusă în eroare prin studiile prezentate, spre avizare, de către elaboratorii acestora, deoarece aceste studii, pe hârtie, nu corespund cu realitatea din teren.

Ne punem întrebarea: care sunt speciile rare protejate, cele din curţile oamenilor din perimetrul Parcului, adică găinile, porcii şi vacile, sau cele care sunt în pădurile lăsate în afara perimetrului Parcului, revendicate de urmaşi şi aşa-zişi urmaşi ai foştilor grofi unguri, adevăratele habitate fiind în intravilanul localităţilor sau în păduri?

La finele anului 2012, ministrul Mediului, László Borbely, în baza unui act adiţional la Contractul nr.6/2010, i-a mai făcut cadou lui Meles Elöd aproximativ 30.000 de hectare de pădure din judeţul Mureş.

S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, pe baza acestor arii naturale protejate, înfiinţate în anul 2007, fără niciun fel de înştiinţare sau consultare a proprietarilor, ajutat de către susţinători importanţi, a obţinut, la finele anului 2010, un Proiect în valoare de 2,5 miloane euro, finanţat din fonduri europene, intitulat ,,Managementul integrat al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi al ariilor protejate anexe", deşi aceştia aveau obligaţia, asumată prin contract, să realizeze Planul de management al Parcului până în anul 2012.

Tot în perioada 2010-2012, APM Mureş, în parteneriat cu Direcţia Silvică Mureş, a implementat un proiect finanţat prin Programul LIFE+ al Comisiei Europene, intitulat ,,Asigurarea unei stări favorabile de conservare pentru habitatele prioritare din SCI Călimani-Gurghiu". Valoarea acestuia este de 941.620 de euro, din care contribuţia Comisiei Europene a fost de 705.744 euro (74,95%), iar restul a fost asigurat din bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Prin acest Proiect, s-a urmărit reconstrucţia habitatelor din Situl Natura 2000 Călimani-Gurghiu. A.P.M. Mureş a susţinut faptul că, cu aceşti bani, a făcut reconstrucţia ecologică a tufărişurilor de jneapăn şi bujori de munte, a reabilitat pajiştile alpine din Călimani, a refăcut habitatul pădurilor aluviale în Defileul Mureşului Superior (în Parcul Natural administrat de cei de la Gheorgheni).

Acest Proiect s-a lansat oficial, cu mult fast, printre cei prezenţi la lansare fiind şi ministrul Mediului, László Borbely, foşti sau actuali parlamentari, dr. ing. Melles Elöd şi alţii care susţin că nu au de-a face cu S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA.

(sfârşit)

Lasă un comentariu