Contractul-cadru de sănătate, prelungit până la 31 martie 2016

Distribuie pe:

Potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern, în ședința din 23 decembrie 2015, contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015 se prelungește până la 31 martie 2016.

Actul normativ stabilește și că decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestru I al anului 2016, prin acte adiționale la contractele derulate în 2015 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora, se face din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

Guvernul precizează că prelungirea acestei perioade este necesară pentru stabilirea tarifelor aferente serviciilor medicale, valoarea minimă garantată a punctului „per capita" și a punctului pe serviciu medical în asistența medicală primară, valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, suma orientativă medie/medic specialist/lună la nivel național pentru medicii de medicină dentară și tarifele aferente serviciilor medicale spitalicești.

Prin prelungirea aplicabilității contractului-cadru se asigură continuitatea accesului asiguraților la servicii medicale, dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu și la medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu. 

Lasă un comentariu