Din 2016, PERSOANELE FĂRĂ VENITURI,OBLIGATE SĂ ACHITE CASS!

Distribuie pe:

Începând cu 1 ianuarie 2016, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal, persoanele fizice care nu obțin venituri vor fi obligate să achite contribuția la sistemul public de sănătate (CASS) și să depună o declarație fiscală în acest scop la Agenția Națională de Administrare Fiscala (ANAF).

Cine sunt „persoanele fără venituri" 

Conform dispozițiilor art. 180 din noul Cod fiscal, vor fi obligați să plătească CASS cei care nu realizează niciunul dintre veniturile menționate la art. 155, respectiv: salarii, pensii, indemnizații de șomaj, venituri din activități independente, venituri din chirii, venituri din activități agricole sau piscicultură, indemnizații de creștere a copilului, bani din concedii medicale sau ajutoare sociale. 

Printre cei vizați de aceste prevederi ale noului Cod fiscal se găsesc și cetățenii români cu domiciliul în țară, dar care muncesc și realizează venituri în străinătate, însă fără să poată proba deținerea unei asigurări de sănătate emise de autoritățile din țara respectivă.

Înregistrarea la fisc 

Art. 180 din noul Cod fiscal mai stabilește că persoanele fizice care nu realizează venituri și care sunt obligate să achite CASS trebuie să se înregistreze la unitățile fiscale de care apartin, prin depunerea unei declarații în acest scop, în maximum 15 zile de la data în care se încadrează în această categorie (a plătitorilor de CASS care nu obțin venituri). Pe baza acestei declarații, unitatea fiscală de care aparține contribuabilul stabilește CASS datorată și emite anual decizia de impunere, în care vor fi menționate suma de plată și termenele până la care ea trebuie achitată.

Noul Cod fiscal stabilește că persoanele fizice care nu realizează venituri datorează, lunar, CASS în valoare de 5,5% din salariul minim brut pe economie și că plata trebuie efectuată trimestrial, până în data de 25 a fiecărei ultime luni din trimestru (25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie).

Cuantumul CASS 

La valoarea actuală a salariului minim brut pe economie de 1.050 de lei, persoanele fizice care nu realizează venituri vor fi obligate să plătească 57,75 de lei pe lună, respectiv 173,25 de lei în fiecare trimestru și 693 de lei anual. În cazul în care salariul minim pe economie va ajunge la 1.200 de lei, contribuția datorată de o persoană fără venituri va fi în cuantum de aproximativ 67 de lei pe lună și 792 lei într-un an.

Categorii scutite de plată 

Pe de altă parte, noul Cod fiscal păstrează facilitățile acordate anumitor categorii, care beneficiază în continuare de asigurare în sistemul public de sănătate, fără a plăti CASS, și anume: tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi (inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni), dacă nu realizează venituri din muncă; studenții de până la 26 de ani, dacă nu au venituri din muncă; tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului, cu condiția să nu realizeze venituri din muncă sau să nu fie beneficiari de ajutor social; soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate; femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe țară; persoanele persecutate din motive politice, veteranii și văduvele de război, persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov, din noiembrie 1987; persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse (cu excepția celor obținute în baza OUG nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap); bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse. 

Lasă un comentariu