Revista „Astra Reghineană" - o nouă apariţie memorabilă

Distribuie pe:

De curând a apărut revista Astra Reghineană, numărul 3 pe 2015, publicaţie social-culturală şi de informaţii, director fiind Marin Şara, publicaţie editată de Astra - Despărţământul Reghin şi tipărită cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Municipiului Reghin.

Despărţământul Reghin al Astrei s-a înfiinţat la 3/14 Aprilie 1874, în urma dorinţei Comitetului Central al Asociaţiunii, ca satele din marginea câmpiei ardelene din partea de răsărit să intre în sfera de activitate a Astrei Reghin. Abia înfiinţat, despărţământul se împiedică în activitatea sa culturală de organele administrative maghiare. Primul preşedinte al acestui despărţământ a fost Ioan P. Maior, lui îi urmează Patriciu Barbu, de numele căruia se leagă şi înfiinţarea Băncii Mureşiana, urmează apoi la conducere protopopul greco-catolic Petru Uilăcan, apoi protopopul ortodox Galaction Şagău, apoi avocatul dr. Ion Harşia, apoi protopopul ortodox Vasile Duma, apoi dr. Eugen Nicoară, cu multe realizări. Din această succesiune, se desprinde clar ideea că la conducerea acestui despărţământ au ajuns numai figuri reprezentative, oameni activi şi cu mult prestigiu public, oameni harnici, care au adus nenumărate sacrificii pe altarul activităţii Astrei. Cuvintele sunt prea sărace pentru a evidenţia măreţia şi importanţa faptelor săvârşite de Astra reghineană în acea perioadă. Şi astăzi activitatea Astrei reghinene este una de mare anvergură. În jurul inimosului preşedinte prof. Marin Şara, astriştii reghineni desfăşoară o serie de activităţi memorabile, pe măsura celor care au avut loc în trecut.

În acest număr al revistei Astra reghineană au semnat articole, studii, materiale, o serie de personalităţi precum: ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin, pr. Teodor Beldean, protopopul ortodox al Reghinului, dr. Florin Bengean, Mircea Dorin Istrate, Ioan Friciu, prof. Marin Şara, prof. Ioan Torpan, Ilie Frandăş, prof. Ilie Şandru, George Echim, Liviu Dârjan, Mihail Artimon Mircea, Marcel Cremene, Gorea Harja, prof. G.A. Petca, Sorina Bloj, George Tripon, prof. Delia Torpan, drd. Diana-Alexandra Săcărea.

Sunt cuprinse în paginile acestei reviste o serie de studii de înaltă ţinută, dedicate unor figuri emblematice ale Astrei din trecut sau din prezent. Sunt cuprinse şi unele studii referitoare la alte activităţi ale Astrei reghinene, studii referitoare la istoria, cultura, tradiţia, spiritualitatea acestor meleaguri binecuvântate, sunt publicate şi poezii extrem de valoroase. Menţionăm câteva titluri care se regăsesc în acest număr al revistei: Ziua Naţională a României, sărbătorită la Reghin; Documente şi mărturii privind Unirea Transilvaniei; Manifestare culturală de amploare a ASTREI reghinene; Reghinul şi Gurghiul, localităţi mureşene care au găzduit Dieta Transilvaniei; Un topliţean din memoriile lui Vasile Netea: arhiereul Dumitru Emilian Antal; Reghineni în Austria, la Toamna Culturală Românească; Doctorul Eugen Nicoară comemorat de reghineni la 30 de ani de la trecerea în eternitate etc.

Despărţământul Astrei de la Reghin are menirea principală de a menţine în această parte de ţară conştiinţa naţională mereu trează, vie şi veghetoare şi de a păstra nealterată identitatea noastră românească. Viaţa astriştilor de la Reghin este închinată ţării şi credinţei strămoşeşti, care permanent îi poartă pe calea adevărului şi a dreptăţii. Îl felicit pe domnul prof. Marin Şara, pentru modul în care activează cu atâta sârg, dăruire şi devotament, la cârma Despărţământului Astrei de pe aceste meleaguri reghinene binecuvântate, doresc să le urez tuturor astriştilor de aici mult succes în activitatea viitoare, şi totodată să îi asigur de cele mai nobile sentimente de respect, preţuire şi admiraţie pentru întreaga activitate a domniilor lor, desfăşurată de-a lungul timpului.

Îi felicităm pe toţi cei care au trudit la realizarea acestei memorabile reviste, pentru înaltul profesionalism de care au dat dovadă şi de această dată. Urăm viaţă lungă acestei reviste. De asemenea, urăm mult succes astriştilor de la Reghin şi de pretutindeni, în activităţile viitoare ale domniilor lor, desfăşurate pe multiple planuri.

TRĂIASCĂ ASTRA ROMÂNEASCĂ!

Lasă un comentariu