Scrisoare deschisă Primăriei comunei Veţca

Distribuie pe:

Stimate domnule primar,

Vă adresez această scrisoare deschisă, prin intermediul căreia îmi exprim totala nemulţumire faţă de lipsa de deschidere pe care angajaţii instituţiei pe care o conduceţi o manifestă faţă de nevoile cetăţenilor în raport cu Primăria comunei Veţca.

Mă numesc Levente Gulacsi şi, împreună cu fratele meu, Koloman Gulacsi, avem pe teritoriul comunei Veţca aproximativ patru hectare de teren.

Primăria comunei Veţca, în conformitate cu legislaţia în vigoare, trebuie să încaseze, anual, pentru orice proprietate, mobilă sau imobilă (în cazul nostru fiind vorba de teren agricol), impozitul aferent, în cuantum stabilit anual de către Consiliul Local, în conformitate cu normele de impozitare în vigoare. Orice întârziere de plată a impozitelor aduce după sine penalităţi, ceea ce eu, personal, găsesc absolut normal.

Ceea ce nu găsesc normal este că dumneavoastră nu faceţi mai nimic pentru ca plata impozitelor să se poată desfăşura în spiritul şi facilităţile secolului XXI.

Anul trecut am plătit penalităţi mari fiindcă eu, Levente Gulacsi, m-am stabilit în altă ţară, iar fratele meu, Gulacsi Koloman, a avut o stare de sănătate precară, fapt ce nu i-a permis să se deplaseze în timp util la sediul Primăriei dumneavoastră să plătească impozitul. Fratele meu locuieşte în municipiul Sighişoara şi nu are autoturism propriu, aşa că e nevoit să plătească pe cineva ca să ajungă la Primăria Veţca spre a-şi îndeplini datoria de bun platnic.

În discuţiile purtate cu angajaţii Primăriei prin telefon, mi s-au oferit următoarele posibilităţi de plată:

1. Să trimit, din ţara în care locuiesc, suma aferentă, prin serviciul Western Union, pe numele unui angajat, care va schimba valuta în lei şi va plăti impozitul în numele nostru. (Precizez că impozitul e în cuantum de circa 100 de lei, iar expedierea unei asemenea sume printr-un serviciu de transfer rapid de bani costă circa 32 de euro, adică mai mult decât impozitul în sine.)

2. Să ne deplasăm, unul dintre noi sau altcineva, la sediul Primăriei pentru a plăti impozitul.

3. Să trimitem unei persoane banii, persoană care, la rândul ei, să expedieze prin mandat poştal suma necesară către Primăria Veţca, urmând ca, într-un interval oarecare, să primim chitanţa de confirmare.

După cum observaţi, numai situaţii penibile...

Oare, nimeni dintre angajaţi nu s-a gândit să facă demersuri spre a deschide un cont la Trezoreria statului român, unde să ne putem plăti dările, în spiritul facilităţilor oferite prin transfer bancar?

Faptul că plătim penalităţi pentru întârzieri mi se pare normal. Dar faptul că nu putem achita nemijlocit impozitele către Primărie, ci doar prin intermediari - cărora le plătim, direct sau indirect, servicii - nu reprezintă tot un fel de penalităţi pentru că Primăria dovedeşte totală lipsă de respect faţă de contribuabili? Dacă voi veni din străinătate doar ca să plătesc dările, mie cine îmi plăteşte transportul?

Deşi sunt de etnie maghiară, am considerat de datoria mea să îmi însuşesc limba ţării în care am trăit şi acum muncesc asiduu pentru a-mi însuşi la fel de bine limba ţării de adopţie.

Deşi în calitatea pe care o aveţi, aceea de primar al unei comune din România, legea - prea permisivă de altfel - vă dă dreptul să răspundeţi oricărei solicitări în limba maternă, vă cer un răspuns în limba română. Prin aceasta îmi puteţi dovedi că reuşiţi să aveţi raporturi de bună colaborare cu autorităţile judeţene şi centrale ale statului în care trăiţi şi sunteţi retribuit în moneda acestei ţări pentru serviciile prestate sau, în cele mai multe cazuri, neprestate, către cetăţeni.

Următorul pas pe care mă gândesc că va trebui să îl fac este acela de a da în judecată Primăria pentru aspectele sus-menţionate şi să cer autorităţilor judecătoreşti să stabilească şi o sumă pe care Primăria Veţca să mi-o plătească drept despăgubire pentru neplăcerile pe care mi le-a creat.

Nu cred că legislaţia României conţine articole care mă pot obliga pe mine, cetăţean român, ca, în raport cu statul român, să apelez mereu la intermediari particulari ca să îmi plătesc contribuţiile.

Spre informarea concetăţenilor mei: miercuri, 6 ianuarie 2016, am sunat la Primăria comunei Veţca să întreb cât am de plătit, iar de acolo mi s-a spus că încă nu se ştie cât va fi impozitul fiindcă sunt defecţiuni în sistemul de programare.

De! Iarna nu-i ca vara!!! I-a surprins ninsoarea… S-a aşternut albul peste tot…

Lasă un comentariu