Taxe şi amenzi pentru spaţii verzi…

Distribuie pe:

La finele anului trecut, Consiliul local municipal Târgu-Mureş a aprobat cuantumurile unor taxe speciale şi amenzi ce vor fi percepute de municipalitate prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi, în anul 2016.

Potrivit normativului citat, taxa pentru autorizarea tăierii unui arbore este de 41 de lei, pentru un arbust - 17 lei, iar pentru desfiinţarea unui metru liniar de gard viu taxa este de 30 de lei.

Neîntreţinerea zonei verzi aferentă blocurilor de locuinţe va fi amendată cu sume cuprinse între 112 şi 300 de lei pentru asociaţie, aceeaşi amendă urmând a fi aplicată pentru neîntreţinerea zonelor verzi din dreptul locuinţelor.

Pentru transformarea zonelor verzi din jurul blocurilor în grădini de zarzavat va fi aplicată o amendă de 112 - 330 de lei pentru utilizatorul grădinii sau pentru asociaţia de proprietari care nu a desfiinţat grădina.

Amenda pentru tăierea arborilor, arbuştilor, pomilor fructiferi, viţei de vie, indiferent de proprietarul terenului - proprietar care nu a obţinut autorizaţie de tăiere de arbori eliberată de Primăria Târgu-Mureş - este cuprinsă între 1.100 şi 1.700 de lei / arbore, percepându-se şi o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL nr. 197/2007 modificată.

Cei care amenajează sau reamenajează zona verde fără avizul primăriei vor fi amendaţi cu sume cuprinse între 112 şi 300 de lei, iar tăierea arborilor în timpul sezonului de vegetaţie va „costa" 112 lei pentru persoana ce execută tăierea şi 230 de lei pentru persoana care a dat dispoziţia (conducător unitate).

Pentru recoltarea florilor, seminţelor, fructelor din parcuri, scuaruri şi zone verzi aparţinând domeniului public şi privat al municipiului, precum şi pentru distrugerea prin orice mod a arborilor de pe aliniamentele stradale, parcuri şi alte zone verzi, sunt prevăzute amenzi cuprinse între 112 şi 300 de lei şi despăgubiri potrivit HCL nr. 197/2007 modificată.

Pentru abandonarea, staţionarea, traversarea, parcarea, spălarea şi repararea autovehiculelor de orice fel în parcuri, scuaruri şi zone verzi aparţinând domeniului public şi privat al municipiului, conducătorii auto vor fi pasibili de amenzi cuprinse între 1100 şi 2500 de lei.

Amenda pentru amenajarea de parcări prin acoperire cu beton, dale şi pişcoturi a unor porţiuni de teren din parcuri, scuaruri şi zone verzi de pe domeniul public sau construirea de garaje fără aprobarea planului urbanistic de detaliu de către Consiliul local şi fără avizul favorabil al serviciului de specialitate este cuprinsă între 280 şi 1100 de lei, la care se adaugă despăgubirea în cuantumul stabilit de HCL menţionată.

În fine, amenda pentru neplantarea de puieţi pentru înlocuirea arborilor tăiaţi pe baza autorizaţiei de tăiere arbori este de 300 de lei pentru fiecare arbore neplantat şi 170 de lei pentru un arbust neplantat.

Lasă un comentariu