„De ziua Ionilor"

Distribuie pe:

După Nașterea Domnului, prima zi din an dedicată Sfântului Vasile, urmează Boboteaza, ziua Sfântului Ioan Botezătorul, aceasta încheind ciclul de sărbători creștine ale iernii. Încă de cu zorii acestei zile de Sfânt Ioan, șirul mașinilor îndreptate spre satul Agrișteu - Filitelnic, crește, unde cu osârdie, har și multă smerenie, comunitatea românească din cele două sate, îl are ca binecuvântat preot pe părintele Ionică, originar de prin părțile Maramureșului. Este ziua în care Biserica noastră Ortodoxă prăznuiește pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, unul dintre profeții cei mai importanți prin care Dumnezeu a vorbit poporului lui Israel, pregătindu-l pentru venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Este o zi de aleasă și mare sărbătoare ce coincide cu ziua de nume a părintelui Ionică, un om de o aleasă trăire duhovnicească care și-a câștigat, în timp, prețuirea oamenilor având acea iubire de Hristos și a Lui Maică plinitoare, dintotdeauna înconjurat de mulțimea de credincioși întru aceeași înălțătoare rugare spre împlinirea voii lui Dumnezeu. Nu rareori rugăciunea-i este scăldată în lacrimi, fie de ajutor, fie de alinare sau drept mulțumire. Om cu viață cinstită, curată și inimă bună, apropiat de cuvântul lui Dumnezeu, având acel crez al conștiinței morale creștine. În această zi, îi vin oaspeți de seamă care au dorit, deopotrivă cu nenumărați credincioși sosiți din te miri unde, să-i cinstească numele. În sufletul părintelui, la loc de cinste, se află părintele arhimandrit Achim Dumitru Cobzaru - exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, aducând odată cu el dar de mare preț: glasurile înălțătoare și pline de har ale părintelui arhidiacon Aurel Someșan cu cei opt frați, ce alcătuiesc Grupul  coral „Maria", cei care într-o împletire armonioasă de voci au secondat întreaga Liturghie dedicată Sfântului Ioan Botezătorul. De o elocventă spiritualitate au fost cuvintele părintelui exarh Dumitru Cobzaru în scurtu-i discurs duhovnicesc legat de Sfântul Ioan Botezătorul. Asemuindu-l pe Sfântul Ioan Botezătorul unei adevărate instituții divino-umane, care este biserica înțeleasă în sensul ei adevărat, acela de comunitate în jurul părinților preoți, candele de nerătăcire pe calea adevărului, trăind efectiv acest sentiment nu în afara, ci în interiorul bisericii. Discurs completat la final cu urările de bine și sănătate adresate părintelui Ionică. Părintele Ionică a ținut să mulțumească părintelui exarh Dumitru Cobzaru, părintelui arhidiacon Aurel Someșan cu a lui voce de aur, mănunchiului de tineri frați ce alcătuiesc grupul coral „Maria" din Cluj, tuturor celor ce au luat parte la comuniunea de rugăciune întru mărirea sfântului Ioan Botezătorul și a zilei de nume a părintelui paroh Ionică. La ieșirea din sfânta biserică tuturor credincioșilor li s-a servit un pahar cu vin alături de o felie de cozonac, ca tradiție, părintele exarh oferind fiecăruia pastorala Mitropolitului Andrei, cel care cu ani în urmă a luat parte la sfințirea Bisericii din satul Filitelnic.

Pentru ziarul nostru, la final de întâlnire, i-am luat un scurt interviu părintelui exarh Dumitru Cobzaru, văzând acea statornică și frățească prietenie ce-i leagă pe cei doi preoți uniți în credință și iubire de Hristos, pe care nu-i pot despărți grijile cotidiene, nici depărtările și nici meandrele iernii. De la el am aflat faptul că păstrează strânsă și rodnică legătura duhovnicească, aceștia cunoscându-se din '88-'89, când părintele Ionică a fost detașat în orașul Bălan. Părintele Ionică l-a ajutat, într-un moment crucial al vieții, contribuind cu taxele necesare înscrierii și întreținerii pe timpul școlii seminariste. În perioada multor ani, întru iubire de Hristos, s-a statornicit o prietenie între cei doi preoți, ceea ce-i face cu adevărat un exemplu de urmat pentru oricine.

Părintele exarh Dumitru Cobzaru, ca activitate pe tărâm cultural - duhovnicesc, a condus, în calitate de reprezentant al asociatului unic - Mănăstirea Nicula - SC Ecclesia SRL, fiind, totodată membru fondator al Fundației „Mitropolit Bartolomeu". În perioada 1 octombrie 2000 - 8 ianuarie 2009 a fost stareț al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului", Nicula.

A fost distins de-a lungul prodigioasei sale activități cu Crucea Patriarhală a Patriarhiei Ecumenice - 2004, Crucea Patriarhală a Patriarhiei Române - 2011. Este autorul următoarelor volume: „Fiule m'am vrut să-ți fiu candelă de ceas târziu…"! „Monografia Mănăstirii" „Adormirea Maicii Domnului", Nicula, editura Ecclesia 1999, 2001, 2002, 2010, „Predici" editate în patru volume, susținând nenumărate conferințe, scriind articole, studii, recenzii, având o bogată activitate pe tărâm editorial. 

Lasă un comentariu