Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş - un deceniu de activitate

Distribuie pe:

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş a aniversat de curând 10 ani de activitate intensă. Cu acest prilej a fost editat volumul aniversar intitulat Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş în slujba dăinuirii neamului românesc în Transilvania: FCRCHM 2005-2015, volum apărut la Editura Eurocarpatica din Sfântu-Gheorghe şi îngrijit şi coordonat de distinsul avocat prof.univ.dr.emerit Ioan Sabău-Pop şi cărturarul dr. Ioan Lăcătuşu, directorul Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu-Gheorghe, ambii remarcându-se, de-a lungul timpului, prin activitatea intensă pe care o desfăşoară pentru dovedirea adevărului istoric, evidenţierea dreptăţii şi dăinuirea neamului românesc pe sfântul pământ al Transilvaniei.

Volumul de faţă se deschide cu Cuvinte de binecuvântare, adresate de Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, fostul ierarh al acestor locuri şi Preasfinţitul Andrei Moldovan, Episcopul Covasnei şi Harghitei.

Cei doi coordonatori ai volumului au câte un material edificator în partea de început a acestui volum. Ioan Lăcătuşu, unul dintre foştii preşedinţi ai Forumului, în Cuvânt lămuritor scria printre altele că „...volumul constituie o cronică tulburătoare a vieţii româneşti din zonă, din ultimii 10 ani, supusă în permanenţă agresiunilor intelectuale şi morale adesea insuportabile. Paginile volumului vorbesc elocvent despre numeroasele şi dureroasele noastre insuccese, despre glasul în pustie al românilor discriminaţi şi umiliţi în ţara lor, despre sutele de demersuri întreprinse la nivelul conducerii Ţării rămase fără niciun rezultat...". Actualul preşedinte al Forumului, prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, în Argumentum, scria printre altele „... Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş a devenit o prezenţă publică de necontestat, mie personal îmi face cinste că pot să aduc obolul meu de încredere, speranţă, efort pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. ... Au fost adunate în acest volum toate gândurile noastre, de la începuturile Forumului, sunt 10 ani, mulţi, puţini, dar este rodul faptului că existăm şi ne-am asumat, după puterile noastre, grijile şi destinul poporului român în această parte de ţară. ...".

În primul capitol sunt cuprinse Mesaje aniversare, transmise de av. Ioan Solomon, dr. Codrin Munteanu, prof. Ilie Şandru, dr. Vasile Lechinţan, prof. Ligia-Dalila Ghinea. În capitolul al II-lea sunt cuprinse Studii extrem de bine documentate, elaborate de prof. univ. dr. Radu Baltasiu, Dorin Suciu, prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, dr. Ioan Lăcătuşu. Capitolul al III-lea constă în Acte constitutive, aici fiind prezentate acte şi documente extrem de edificatoare, referitoare la constituirea Forumului.

În capitolul al IV-lea sunt prezentate Adunări generale, astfel: Adunarea de constituire a Forumului Civic a Românilor din Covasna şi Harghita; Adunarea reprezentanţilor românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, Izvoru Mureşului, 18 noiembrie 2006; Adunarea reprezentanţilor românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, Topliţa 2010; Adunarea Generală a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Topliţa, 9 iunie 2011; Adunarea Generală a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Topliţa, 17 noiembrie 2012; Adunarea Generală a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, 31 mai 2014; Întâlnire a reprezentanţilor comunităţii româneşti din judeţul Covasna, Întorsura Buzăului, 11 iulie 2015; Întâlnirea reprezentanţilor comunităţii româneşti din judeţul Harghita, Izvoru Mureşului, 3 octombrie 2015; Întâlnirea reprezentanţilor comunităţii româneşti din judeţul Mureş, Târgu-Mureş, 24 octombrie 2015.

În capitolul al V-lea sunt cuprinse Iniţiative, demersuri, acţiuni întreprinse de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, împreună cu celelalte asociaţii şi fundaţii membre ale Forumului, în perioada 2005-2015. Capitolul al VI-lea este intitulat FCRCHM în slujba dăinuirii comunităţilor româneşti din sud-estul Transilvaniei - 2005-2015. Capitolul al VII-lea cuprinde Dezbaterea cu tema „Consecinţele adoptării statutului minorităţilor naţionale asupra Statului Român şi asupra românilor din judeţele Harghita, Covasna şi Mureş". Capitolul al VIII-lea cuprinde Conferinţa „Regionalizarea României - între tradiţie şi model european", Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureş, 24 mai 2013. Capitolul al IX-lea se referă la Forumul „TRANSILVANIA FURATĂ" - Demers consecvent pentru apărarea proprietăţii poporului român; în capitolul X sunt cuprinse Interviuri; iar capitolul XI se referă la Activitatea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş oglindită în mass-media locală, regională şi naţională. Volumul cuprinde în partea sa de final şi Addenda în cadrul căreia sunt redate documente extrem de importante şi imagini din activitatea de-a lungul timpului a Forumului.

Volumul de faţă este unul impresionant, atât prin dimensiunile sale (peste 850 de pagini), cât şi prin conţinutul materialelor, studiilor, documentelor, pe care le cuprinde între paginile sale. Volumul reflectă foarte bine activitatea rodnică a Forumului în cei 10 ani activitate, 2005-2015. Adresăm cuvânt de felicitare tuturor celor care au trudit din greu la editarea unui asemenea volum şi urăm mult succes pe viitor activităţilor Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş. Adevărul şi dreptatea trebuie să biruie şi să triumfe peste tot în lume, cu atât mai mult aici pe pământul sfânt al Transilvaniei româneşti.

Lasă un comentariu