De astăzi, POSESORII DE ARME POT FI EXAMINAŢI PSIHOLOGIC

Distribuie pe:

Potrivit Legii nr. 319/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, apărută în Monitorul Oficial nr. 929, din 15 decembrie 2015 şi intrată în vigoare astăzi, 14 ianuarie 2016, persoanele care deţin arme letale şi neletale pentru care este necesară autorizarea vor fi obligate să se prezinte la un examen psihologic şi (sau) medical la cererea poliţiştilor, atunci când se constată, motivat, că există indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice, necesară pentru menţinerea autorizării.

Deţinătorii de arme letale (cele care pot cauza moartea sau rănirea gravă a persoanelor) şi de arme neletale (cele care au un scop utilitar, de distracţie sau autoapărare şi care nu cauzează moartea persoanelor) supuse autorizării vor fi obligaţi să se prezinte la examen atunci când medicii şi (sau) psihologii recomandă expres acest lucru autorităţilor competente.

Dacă persoanele cărora li s-a solicitat să se prezinte la examinarea psihologică şi (sau) medicală nu vor face acest lucru în cel mult 30 de zile, acestea îşi vor pierde dreptul de a deţine arme. Totodată, dreptul de a deţine arme va fi suspendat atunci când se constată că este necesară o examinare urgentă pentru menţinerea autorizaţiei.

În plus, de acum înainte, nu doar pentru armele letale va fi necesară absolvirea unui curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată, ci şi pentru armele neletale. Dovada efectuării cursului se va face cu ocazia primei prelungiri a valabilităţii permisului de armă, iar în cazul celor care la data de 14 ianuarie 2016 vor avea cererile de autorizare în proces de soluţionare procedura de autorizare se va suspenda până la dovedirea absolvirii acestor cursuri.

Până acum, persoanele care doreau să deţină arme letale sau neletale trebuiau să fie verificate din punct de vedere psihologic şi medical doar atunci când solicitau autorizarea sau prelungirea valabilităţii acesteia.

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române, în prezent, românii au în posesie 145.126 de arme, din care 71.168 de arme letale, iar 73.958 de arme neletale. 

Lasă un comentariu