Concursul Naţional de Creaţie Literară „Ion Creangă"

Distribuie pe:

Concursul Naţional de Creaţie Literară Ion Creangă, organizat de Şcoala Gimnazială  „Ion Creangă" Brăila, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati" Brăila şi Muzeul Brăilei, se află la ediţia a XI-a, reuşind să descopere  talente literare incontestabile de-a lungul celor 10 ediţii. La ediţia a X-a, la concurs, au participat aproximativ 2000 de lucrări din aproape toate judeţele ţării şi din Republica Moldova. Concursul este înscris în Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare din MECŞ (Nr.26364/21.01.2015).

Invitatul de onoare al ediţiei XI-a va fi scriitorul şi publicistul Nicolae Băciuţ din Tg.-Mureş, membru al Uniunii Scriitorilor din România, în calitate de  preşedinte al juriului.

La Concurs pot participa elevi din clasele II-XII din ţară şi din străinătate la oricare dintre secţiuni. Concursul se va finaliza  în perioada „Şcoala altfel", 2016. Lucrările se vor expedia  electronic până la data de 15.III.2016.

Secţiunile Concursului: A. Creaţie literară; I Ciclul primar, clasele II-IV: 1.Proză scurtă - Poveşti la gura sobei sau Dascălul (Învăţătorul) meu drag! (o compunere liberă de 1-2 pagini); 2. Poezie - tema propusă: Vers de cântec, vers de joc (obligatoriu 3 poezii).

II. Ciclul gimnazial, clasele V-VI: 1. Proză scurtă - Elaborarea unei compuneri cu un titlu la alegere (1-2 pagini), având ca temă Copilăria, Mama, Prietenia, Timpul, putând fi inspirată şi de următoarele fragmente din opera lui Creangă: „Ce-i pasă copilului, când mama şi tata se gândesc la neajunsurile vieţii, la ce poate să le aducă ziua de mâne, sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire...." „ Aşa eram eu la vârsta cea fericită, si aşa cred că au fost toţi copiii de când îi lumea asta şi pământul, măcar să zică cine ce-a zice... ",  2. Poezie - teme propuse: Călătorii imaginare, Zborul, Prietenia, Natura, Copilăria  (3 poezii, indiferent de tema aleasă). Clasele VII-VIII: 1. Proză scurtă - Elaborarea unei compuneri cu un titlu la alegere (1-2... pagini) inspirată de una dintre următoarele teme: Timpul, Aventura, Călătorii imaginare, Prietenia, Vârstele ; 2. Poezie - teme propuse: Timpul, Călătorii imaginare, Zborul, Prietenia, Natura, Vârstele. (3 poezii cu aceeaşi temă).

Pentru secţiunea Creaţii literare (clasele II-VIII), lucrările vor fi expediate electronic pe adresa e-mail: ioncreanga1889@yahoo.com, până la  data de 15.III.2016.

Lucrările vor fi tehnoredactate cu font Times New Roman 12 la  1 1/2 rânduri, obligatoriu cu diacritice (lucrările fără diacritice vor fi eliminate din concurs!!), iar în partea de sus a lucrării (partea dreaptă) va fi scris numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele profesorului îndrumător, adresa  de e-mail a profesorului, precum şi un număr de telefon pentru a putea fi contactaţi de către organizatori, în eventualitatea anunţării premiului.

De asemenea, pentru participanţii la secţiunea poezie este important de reţinut că cele 3 poezii  trebuie scrise în acelaşi document, nu în 3 documente separate!

B. Interpretare critică a unui text  poetic contemporan  (se adresează elevilor din clasele VIII- XII). La această secţiune, elevii vor interpreta critic, într-un eseu (fără restricţii legate de nr. de pagini),  unul dintre textele poetului contemporan Nicolae Băciuţ,  scriitor optzecist, membru USR, preşedintele concursului „Ion Creangă" din anul 2009. Textul poetic va fi selectat din volumul de versuri „La taclale cu Dumnezeu", apărut în 2015 la Editura „Vatra Veche" (volumul va fi anexat la regulament!). Lucrările semnate în colţul din dreapta sus cu toate datele de identificare (numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele profesorului îndrumător, o adresă de e-mail a profesorului,  un număr de telefon), la care se va adăuga şi  poza inserată direct(nu separat) în lucrare, se vor trimite electronic pe adresa de e-mail poeziile-lui-baciut@yahoo.com,  până la data de 15 .III 2016. Lucrările participanţilor vor fi publicate într-o antologie care  va fi trimisă  electronic tuturor participanţilor (sau ar putea fi comandată la aceeaşi adresa de e-mail) . Notă! Folderul cu lucrări va fi semnat cu numele participantului, clasa şi secţiunea la care participă.

Nu se percepe taxă de participare!  Diplomele elevilor  vor fi trimise prin poştă/electronic; Persoană de contact: prof. iniţiator Angela Olaru: olaru-angi2006@yahoo.com, ioncreanga1889@yahoo.com

/ poeziile-lui-baciut@yahoo.com; site concurs « Ion Creangă»: http://creanga.webs.com; site şcoală: http://scoalaioncreanga.scoli.edu.ro.

Concursul va fi postat şi pe adresa cadrelor didactice:  www.didactic.ro

Coordonatori concurs: prof. Angela Olaru, prof. Mariana Simion, prof. Carmen Vlad.

Secretar de concurs: bibliotecar Dorina Damian.

Lasă un comentariu