Stupid! Revoltător!

Citeşti cele cuprinse în serialul articolelor publicate, de Vasile Gotea, în „Cuvântul liber", despre acea mafie a acaparării pădurilor şi munţilor româneşti, despre acea modalitate absurdă a formării, abuzive şi ilegale, a Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni S.A., şi nu-ţi vine să crezi că astfel de ilegalităţi, de falsuri strigătoare la cer, se petrec în România din 1990 încoace. Şi te întrebi: cum de a fost posibil ca o mână de inşi, puşi pe căpătuială şi pe jaf ca în codru, fără a fi, câtuşi de puţin, deranjaţi de autorităţile statului român, pot pune la cale şi înfăptui, împotriva legilor româneşti, împotriva elementarului bun-simţ, asemenea machiaverlâcuri! Dar ce n-a fost, oare, posibil pe la noi, din 1990 încoace? Mai-marii perioadei de atunci, Korodi Attila, ministrul Mediului, Borbely László, mai-mare peste Ministerul Pădurilor, cu ai lor contoraşi - Abram Péter, Kelemen Attila, Melles Elöd, s-au făcut, prin stupizenia numită Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., stăpâni absoluţi pe pădurile, terenurile, chiar pe curţile, cimitirele locuitorilor din Deda, Lunca Bradului, Răstoliţa şi Stânceni, fără a-i întreba măcar dacă ei ar fi de acord cu aceste abuzive porniri.

S-a ajuns până acolo, încât, printr-un stupid aşa-numit regulament, li se interzice românilor din comunele amintite să-şi sărbătorească acele momente tradiţionale ale locului. Au îndrăznit românii să organizeze acea sărbătoare tradiţională a oierilor, venind spre noi, din moşi strămoşi, „Măsura oilor", în parteneriat cu primăriile comunelor Deda, Lunca Bradului, Răstoliţa şi Stânceni, pe terenul proprietate personală a unui locuitor din Bistra Mureşului? Atâta i-a trebuit! Omul află că, pe locul lui, pe proprietatea lăsată moştenire de la înaintaşi, nu are voie! „Cine v-a permis aşa ceva?!" - a strigat la ei mai-marele Ocolului Silvic acaparator. Cum îndrăzniţi? Nu e voie! Stâna aceea este pe arie protejată!". Iar proprietarul terenului, pământ moştenit din moşi-strămoşi, a fost amendat cu 500 de lei! Încât un român se întreba: „Nu cumva, azi-mâine, aici, în ţara noastră, România, aici pe pământul nostru, nu vom mai avea voie să ne mai sărbătorim Paştele şi Crăciunul?".

Ce mai cuprind acele stupide reglementări născocite de Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni? De pildă, interzicerea folosirii terenurilor cuprinse ca pajişti, păşuni împădurite, pentru cosit sau păşunat fără aprobarea Administraţiei SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A. Interzicerea pe terenurile Parcului Naţional Defileul Mureşului Superior, de ei năşit şi ocupat, în acel Ocol Silvic de Regim Gheorgheni, unde se află casele oamenilor şi acareturile acestora, a tăierii şi adunatului lemnului de foc, folosit pentru încălzit şi prepararea hranei, a arborilor doborâţi de vânt! Adică, oamenii, pe terenurile cu pădurile lor, proprietate, să îngheţe în case de frig. Tocmai acolo, unde iernile ţin şi şase luni! Este interzisă oamenilor de acolo recoltarea ciupercilor, a fructelor de pădure şi a plantelor medicinale! Permis este doar un singur kilogram din fiecare! De pe terenurile, proprietatea lor! Nu se precizează, însă, dacă la acel kilogram de ciuperci sau fructe de pădure ei au dreptul de la naştere până la moarte, sau doar într-un singur an! Interzicerea cu vehicule motorizate pe drumurile forestiere! Iar nutreţul pentru animalele lor, oamenii locului să-l care acasă, în spate, ca în Evul Mediu.

O vizită sau fotografierea pe teritoriul Parcului amintit se plăteşte, conform unui tarif. Mai altfel spus, vin copiii omului acasă, neamurile cu cunoscuţii lor, vor o poză tradiţională de familie, în propria ogradă. Trebuie aprobare! Altfel nu se poate. Stupid, dar adevărat! Nu se permite, apoi, conform aceluiaşi regulament stupid, să aibă loc noi captări de apă şi modernizarea celor existente, fără aprobarea Consiliului Ştiinţific al Parcului, de la pârâul Sălard până la pârâul Androneasa. Nu-i voie nici măcar să aibă loc necesara curăţire a izvoarelor pentru adăpatul animalelor. Totul, doar cu aprobare de sus! Şi o prevedere şi mai şi, tocmai aici, unde, de când lumea e lume, oamenii şi-au găsit hrana în apele muntelui: interzicerea totală a pescuitului! Exploatarea materialului lemnos, între 1 aprilie şi 15 august, se permite doar la o distanţă de 1.000 de metri de liziera pădurii. Iar stupizeniile continuă. Fără acordul proprietarilor, cei de la Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni pot intra în curţi, case, grădini, păşuni, cimitire, după bunul lor plac. Iar oamenii de acolo nu au voie să-şi mai ridice noi construcţii, fără avizul celor de la Gheorgheni. Bineînţeles, un aviz contra-cost? Poate avea loc, din partea mai-marilor, chiar legitimarea persoanelor, printr-o flagrantă încălcare a atribuţiilor. Totul, printr-un regulament aberant. Stupid! Revoltător!

Să te mai miri, oare, că un reprezentant de la S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., referindu-se la românii din Parcul Naţional Defileul Mureşului Superior, cuprins de lăcomia unor acaparatori, exclama: „Aceste comunităţi trebuie să dispară de aici!". Gravă, clară ameninţare! Care „comunităţi"? Românii din Deda, Lunca Bradului, Răstoliţa, Stânceni! Ei, după voia acestor netrebnici, trebuie să dispară?! Ei se află pe moştenirea strămoşilor, moşilor şi a părinţilor!

Iată că, încetul cu încetul, sub ochii adormiţilor guvernanţi români, complici ai autorităţilor, o societate comercială privată a pus stăpânire pe judeţul Mureş, prin acest Milles Elöd, care conduce SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A. Prin falsuri grosolane, prin şmecherii, prin încălcări flagrante de legi! Aşa a ajuns Defileul Mureşului Superior, culmea, chiar şi o parte din Valea Gurghiului, cu zeci, sute de mii de hectare de pădure, sub stăpânirea aşa-zişilor „băieţi deştepţi". Falsul a mers atât de departe, încât s-a afirmat că sute de proprietari au primit compensaţii băneşti, pentru mii de hectare: 300 de euro/ hectar, cu condiţia ca să accepte să-şi înscrie terenurile în Ocolul Silvic Gheorgheni. Şi mai clar spus: oamenii au aflat că au primit bani pentru terenurile dintr-o zonă protejată. Capcană perfidă! Urmaşii, de a şaptea spiţă, ai baronilor Banffy, Kemeny, Eltetö, Bethlen, pot fi mulţumiţi. Li se face pe plac, punându-se talpa pe gâtul românilor, într-un fel deposedându-i de proprietăţile moştenite!

Autorităţile statului, Ministerul Mediului, Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului, Garda Naţională de Mediu, Guvernul României au fost duse în eroare, prin fals şi minciună! Toată Valea Mureşului Superior, de o parte şi alta a apei, cu toate gospodăriile oamenilor, cu instituţiile publice (primării, şcoli, biserici), cu fâneţele, păşunile, terenurile agricole, toate pădurile-proprietatea oamenilor, retrocedate legal, până la acea dată, adevăraţilor proprietari, au fost înghiţite de lacoma hienă UDMR-istă, prin S.C. Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., cu gândul ascuns de a rotunji, pentru orice eventualitate, doritul aşa-zis Ţinut Secuiesc, o formă cosmetizată a fostei Regiuni Autonome Maghiare de tristă amintire. Asta s-a urmărit. Asta se urmăreşte! Şi când te gândeşti că tocmai aceşti lupi în blană de oaie se autodefinesc „prietenii naturii!".

Toate acestea au ajuns la cunoştinţa autorităţilor Statului Român. Aşteptăm şi măsurile luate pentru curmarea falsului grosolan, a abuzului şi a sfidării legilor româneşti!

 

Lasă un comentariu